2013 juni Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Omdat een schone leefomgeving belangrijk is voor gezondheid en welzijn moeten we er alles aan doen om aantasting van het milieu (lucht-, water- en bodemverontreiniging) nu en in de toekomst tegen te gaan en daar
waar nodig de kwaliteit te verbeteren. Ook de klimaatverandering als gevolg van de CO2-uitstoot heeft onze aandacht. Draagvlak, motivatie en innovatie zijn daarbij belangrijke begrippen.

PZ steunt daarom de toepassing en verdere ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-, wind en andere “groene” energie. Echter niet elke locatie binnen de gemeente is geschikt voor wind- dan wel zonne-energie. Bij het plaatsen van windturbines zal per situatie een zorgvuldige afweging, zoals bij Heineken, worden gemaakt tussen de voordelen van duurzame energie en de nadelen ten aanzien van schade aan de veiligheid, de omwonenden, het landschap en de natuurwaarden (flora en fauna). Hier een interview bij Unity TV over de windmolens bij Heineken.

Daarnaast zijn we voorstanders van het nemen van maatregelen die verspilling tegengaan en leiden tot energiebesparing. Verder zijn we voor het efficiënt gebruik van grondstoffen en het recyclen van afvalproducten.

De gemeente speelt een sleutelrol bij duurzame ontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar een goede balans tussen „ecologisch verantwoord‟, „sociaal acceptabel‟ en „economisch rendabel‟, rekening houdend met de belangen van zowel de huidige als toekomstige generaties. Ook ondernemingen hebben hierin hun verantwoordelijkheid door duurzaamheid als onderdeel op te nemen in hun bedrijfsstrategie, het zgn. maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();