2013 juni Financiën

Financiën

Financiën

De afgelopen 4 jaar zijn we erin geslaagd voorzieningen in stand te houden én uit te breiden, zoals de fietspaden aan de Geerweg en Broekweg, zonder forse belastingstijging zoals in veel andere gemeenten wel is gebeurd. De komende jaren zal ook Zoeterwoude, als gevolg van de economische crisis, minder te besteden hebben.

Het Rijk zal de kraan van het gemeentefonds waarschijnlijk verder dichtdraaien, terwijl er wel meer taken naar de gemeente worden geschoven. Dit betekent dat om een sluitende begroting te houden, het college keuzes moet gaan maken: we zullen moeten bezuinigen, de Onroerend Zaak Belasting (OZB) verhogen of extra inkomsten zien te vinden. Er is dus weinig financiële ruimte voor nieuwe ideeën en beleid die veel geld kosten.

PZ wil dat het college de begroting grondig onderzoekt en zonodig met bezuinigingsvoorstellen komt. Verder gaan we op zoek naar nieuwe financierings- en subsidiemogelijkheden. Door samenwerking met andere gemeenten proberen we geld te besparen. De Omgevingsdienst (milieu), de Gevulei (voor het afval), de belastingsinning en het shared service centrum SP71 (ondersteunende dienst) zijn daar voorbeelden van. We gaan op zoek naar andere besparingsmogelijkheden en zullen kritisch kijken of belastingverhogingen wel echt nodig zijn.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();