2013 december Dienstverlening en burgerparticipatie

Dienstverlening en burgerparticipatie

Dienstverlening en burgerparticipatie

[dropcap]DE[/dropcap] gemeente is er voor de burgers. PZ streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten voor bewoners en bedrijven. Hiertoe zullen de uitvoerende taken bij de bestaande samenwerkingsverbanden als SP71, BSGR en Holland Rijnland ondergebracht blijven worden en de samenwerking waar mogelijk verder worden uitgebreid. Dit alles onder voorwaarde van tijdige, toegankelijke en volledige rapportage aan de gemeenteraad door het desbetreffende samenwerkingsverband.

De dienstverlening van de gemeente dient snel, toegankelijk en transparant te zijn. Bewoners en bedrijven moeten vroegtijdig en volledig geïnformeerd worden over de besluitvorming van nieuwe plannen. De lokale media en de gemeentewebsite moeten interactiever worden, waardoor de burger zijn eigen ideeën en meningen eenvoudiger kan delen.

PZ gaat ten minste een maal per jaar via “Raad op Straat”-acties in het dorp en aan de Rijndijk naar de burgers toe om hen de gelegenheid te bieden op het gemeentebeleid te reageren en met hen in gesprek te gaan over zaken die zij belangrijk vinden. Die informatie nemen wij mee in ons politiek handelen.

Actiepunten

  • Uitvoerende dienstverlening waar mogelijk en nodig nog meer onderbrengen bij samenwerkingsverbanden.
  • Bewoners en bedrijven goed, tijdig en duidelijk informeren over planning, voortgang en inhoud van projecten.
  • Bij belangrijke beslissingen moeten burgers worden geraadpleegd.
  • PZ gaat ten minste 1 maal per jaar de straat op om met de burgers in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de politiek.
  • Halverwege de raadsperiode zullen we via een voortgangsbericht de burger informeren over de tot dan toe gerealiseerde programmapunten.

Het rond een actueel thema organiseren van klankbord-bijeenkomsten met burgers.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();