2013 december Economische zaken en ondernemen

Economische zaken en ondernemen

Economische zaken en ondernemen

[dropcap]Z[/dropcap]oeterwoude is een aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Deze aantrekkelijkheid willen we waar mogelijk verhogen door de toegankelijkheid te vergroten naar de gemeente en het verhogen van de fysieke bereikbaarheid door de aanleg van ondermeer het spoorwegstation Zoeterwoude Rijndijk en door de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bij de N11 en de spoorlijn in het verlengde van Burgemeester Smeetsweg. Naast een goede bereikbaarheid per (vracht)auto wil PZ dat de bereikbaarheid via vervoer over water, per fiets  en Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd.

Duurzaam ondernemen en beperken van inbreuk op het landelijke karakter zijn  randvoorwaarden bij het aantrekken van bedrijvigheid naar Zoeterwoude.

De lokale middenstand vervult een belangrijke functie om de leefbaarheid en de voorzieningen van de gemeente op een aantrekkelijk niveau te houden. PZ  wil het huidige voorzieningenniveau ten minste handhaven in beide woonkernen en in de nog te ontwikkelen Meerburgerpolder.

De agrarische ondernemers die naast reguliere productie ook in de verbrede of multifunctionele landbouw en veeteelt actief zijn, zijn van belang voor de identiteit van Zoeterwoude. Initiatieven hiertoe worden door ons ondersteund.

Actiepunten

  • Duurzaam ondernemen stimuleren bij bestaande en nieuw te vestigen bedrijven en organisaties.
  • Stimuleren van diverse soorten van bedrijvigheid in balans met de belangen van leefbaarheid, milieu en natuur.

De door de lokale middenstand aangeboden voorzieningen minimaal op het huidige niveau houden door actieve ondersteuning.

  • Het faciliteren en promoten van agrarische recreatie en producten en hierbij het Recreatief Transferium een prominente rol geven.
Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();