2013 december Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

[dropcap]PZ[/dropcap] wil bereiken dat kinderen en jongeren onbekommerd kunnen opgroeien, toegang hebben tot passend onderwijs en verantwoord kunnen omgaan met digitalisering en social media.

We willen de aangewezen hangplekken voor jongeren (JOP’s) aantrekkelijk maken en houden, zodat jongeren zich op een geoorloofde en acceptabele wijze kunnen vermaken. We zien het als een taak van de BOA om op te treden, wanneer gedrag van jongeren, die op niet aangewezen en ongewenste plaatsen verblijven, overlast veroorzaakt.

Voor de middelbare schooljeugd moet Zoeterwoude voldoende ontspanningsmogelijkheden hebben, waarbij een goed functioneren van de jeugd- en sportorganisaties voorop staat. Waar het gaat om uitgaansmogelijkheden is het belangrijk dat de bestaande Drank en horecawet wordt nageleefd, zodat alcoholvrije ontspanning mogelijk blijft.

PZ wil ruimere mogelijkheden op het gebied van cultuur en muziek voor de jeugd. Door in deze tijd van bezuinigingen bestaande voorzieningen efficiënter te benutten en accommodaties te combineren, kunnen jongeren daarvoor beter gefaciliteerd worden.

 

Het toekomstige project Bloemenweide Noord is een mogelijkheid om de diverse sociale en culturele voorzieningen samen te brengen, waarbij de afzonderlijke onderdelen elkaar moeten versterken. We denken hierbij aan de bibliotheek, oefenruimtes voor toneel, muziek, film, hobby, sport- en ontspanningsactiviteiten voor alle doelgroepen.

Wij willen dat de gemeente de schoolbesturen ondersteunt met het inrichten van een Brede School[1]. Bij de opzet dient de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogische criterium het uitgangspunt te zijn en niet alleen efficiency en financiële voordelen. Om leer- en leesachterstanden aan te pakken, moet worden samengewerkt met de programma’s die de lokale bibliotheek aanbiedt.

Actiepunten

  • Nadrukkelijk handhaven van de Drank en horecawet met als prioriteit het terugdringen van alcoholgebruik bij  jongeren.
  • Ondersteunen van ontwikkeling van de Brede School, daarbij inspelend op digitalisering en groei van social media
  • Multifunctioneel gebouw op de locatie bij Emmaushof t.b.v. diverse doelgroepen, jeugd, ouderen, etc. Ingevuld met bibliotheek, onderwijs, voor- en naschoolse opvang, sport, recreatie, muziek, e.d.
  • Jongeren stimuleren activiteiten te ondernemen en deze faciliteren door bv. bestaande locaties te combineren en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige ruimtes.
  • Kindergemeenteraad en Jongerenadviesraad in stand houden.

Stimuleren van sport-, ontspannings- en culturele activiteiten voor jongeren in Zoeterwoude.


[1] De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en een op elkaar aansluitende opvang te bieden. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();