2013 december Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

[dropcap]PZ[/dropcap] legt prioriteit bij goede en hoogwaardige openbaar-vervoersverbindingen, die zorgen voor een optimale bereikbaarheid voor burgers en ondernemingen. Alleen tijdens de spitsuren mogen de verbindingen in het dorp buitenom voor het woon-werkverkeer. Buiten de spitsuren moet de buslijn door het dorp met de huidige haltes en frequentie behouden blijven om een goede bereikbaarheid met name voor ouderen te garanderen. De komst van het nieuwe station Meerburg, mag niet ten koste gaan van de huidige buslijnen.

Verder streven we naar een goede inpassing in het landschap van de grote projecten zoals de aansluiting van de geplande Rijnlandroute op de A4 bij de Westeindse polder ter hoogte van de molen Zelden van Passe, de geplande ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg met de N11 en het Spoorwegstation Zoeterwoude aan de spoorlijn Leiden, Alphen a/d Rijn (HOV-net). Het PZ-uitgangspunt bij al deze projecten is veilige en snelle doorstroming met zo min mogelijk schade voor natuur, milieu en landschap.

Op diverse plaatsen in de gemeente wordt de veiligheid en leefbaarheid bedreigd door sluipverkeer. De hiervoor inmiddels genomen maatregelen moeten na verloop van tijd op effectiviteit worden geëvalueerd. Op grond daarvan zal bekeken moeten worden of er aanpassingen noodzakelijk en haalbaar zijn.

Speciale aandacht verdient de veiligheid van de fietsers: aparte fietspaden en op veel gebruikte paden in het buitengebied straatverlichting, uitgezonderd de fietspaden, die vanwege fauna en landschappelijkheid daarvoor niet in aanmerking komen (kerkenpaden, Molenpad etc.).

Actiepunten:

  • Bewaken van een goede inpassing van de grote verkeersprojecten: aansluiting Rijnlandroute op de A4, ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg en HOV-net.
  • Evaluatie maatregelen sluipverkeer op de Hoge Rijndijk, Weipoort en Schenkelweg.
  • Behoud buslijnen met name door het dorp en voor een goede aansluiting van bus op treinvervoer voor bewoners van het dorp en de Rijndijk.
  • Verbetering van bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de bushaltes bij de N206: toegankelijkheid voor rolstoelen, verlichting, fietsenstalling.
  • Bevorderen hoogwaardige OV-verbindingen (sneldiensten, HOV-net e.d.).
  • Comfortabel en veilig recreatief netwerk in Zoeterwoude met fiets-, wandel- en skeelerpaden.

Bevorderen van een maximale bereikbaarheid van bedrijven en bedrijventerreinen, zonder extra belasting van de woongebieden (Vliko).

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();