2013 december Wonen en woonomgeving

Wonen en woonomgeving

Wonen en woonomgeving

[dropcap]Z[/dropcap]owel de jongeren als de ouderen moeten prettig kunnen leven in Zoeterwoude. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar appartementen of andere woningen die passen bij hun inkomen en levensfase. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies (bv. erfpacht ), waardoor zij een woning, bijvoorbeeld uit de huursector, kunnen kopen. PZ steunt het idee van startersleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen.

De huidige woonvisie van de gemeente Zoeterwoude is verouderd en moet geactualiseerd worden om op de veranderende bevolkingssamenstelling[1] in te kunnen spelen. We zien veel mogelijkheden in transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor starters.

Actiepunten

  • Opstellen in overleg met huurders en woningcorperatie van een nieuwe woonvisie, waarin de woningvoorraad en -behoefte  geactualiseerd worden.
  • Realisatie van ca. 30 nieuwe, gerenoveerde of getransformeerde woningen per jaar.
  • Levensloopbestendig bouwen verder stimuleren door middel van subsidies.
  • De toegankelijkheid van gebouwen bevorderen, alsmede de beschikbaarheid van woningen voor burgers die zijn aangewezen op een rolstoel of andere vervoersvoorziening.
  • Verdere ontwikkeling van welstandsvrij bouwen.
  • Realiseren van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw/herontwikkeling.
  • Prioriteit bij voorzieningen voor starters door verkoop huurwoningen, slimmer-kopen-constructies, starterslening e.d.

Duidelijke afspraken met woningcorporatie Rijnhart wonen en woon-zorg-complex Emmaus: de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen moet op peil gehouden worden en aan de huidige vraag voldoen


[1] Het aantal geboorten neemt de laatste 10 jaar sterk af en het aantal oudere inwoner vanaf 60 jaar neemt fors toe. Zie kerncijfers Holland Rijnland 2012-2013, blz.25.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();