2014 juli Communicatie

Communicatie

Communicatie

PZ heeft op 7 nov 2013 in een motie aangedrongen om het communicatie beleid te actualiseren en ambitie te tonen de burger proactief te benaderen en te verleiden deel te nemen aan het participatie proces. Na een flinke tijd wachten is nu een stuk opgesteld waarmee naar de mening van PZ is gebleken dat de gemeente deze taak serieus heeft opgevat.
Communicatie_ComvermaDit stuk is een goede start dat toont dat de gemeente bewust is van de veranderende tendensen binnen de samenleving. Een veelbelovend stuk met een goede mix voor theorie, praktische voorbeelden en de Zoeterwoudse situatie. Ook de aandacht voor zowel analoge als digitale middelen, met de bedoeling een brede laag in de samenleving te bereiken, is voor ons aansprekend.
PZ is echter terughoudend over de planning. Goede communicatie voorkomt naar onze mening dat het ambtenarenapparaat op middel-lange termijn extra belast wordt. Daarom kunnen wij ons niet vinden in het feit dat pas in 2015 serieus werk wordt gemaakt met de uitvoering van een aantal cruciale onderdelen. PZ zou graag het tempo van implementatie hoger willen zien liggen en heeft een herprioritering van de volgende activiteiten voorgesteld:
  1. Mogelijkheden meer digitale informatie op maat onderzoeken en uitvoeren
  2. Uitwerking nieuwe impuls burgerparticipatie met o.a. pilot digitale burgerparticipatie via nieuwe media, online participatieplatform of digitaal burgerpanel
  3. Zorgen dat communicatie standaard deel uitmaakt van projecten, processen

 
PZ dringt aan om de uitwerking van dit plan te doen aan de hand van een van bestaande projecten. Welke trede van de participatie ladder is van toepassing bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld Bloemenweide Noord? In hoeverre geven we de burger hier mee-beslissings ruimte?

Het plan van de gemeente is via deze link te vinden.

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();