2017 januari Wachtlijsten en wachttijden in de Jeugdzorg

Wachtlijsten en wachttijden in de Jeugdzorg

Wachtlijsten en wachttijden in de Jeugdzorg

Sinds 2015 wordt de jeugdzorg in Nederland georganiseerd door gemeenten (voorheen was dit een taak van provincie en Rijksoverheid). Inmiddels kunnen we terugkijken op twee jaar nieuwe Jeugdwet:
wat gaat er goed en wat gaat er (nog) niet goed, of niet goed genoeg?

Wat goed gaat, sinds het ontstaan van de Jeugd en Gezinsteams, is dat jeugdhulp een heel stuk toegankelijker en efficiënter geworden is. Er zijn 24 JGT’s in onze regio, waarvan één voor Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk. Door de laagdrempeligheid kunnen vragen of problemen al in een vroeg stadium worden erkend en binnen het multidisciplinaire Jeugd en Gezinsteam adequaat worden aangepakt. Veel minder dan voorheen worden ouders of kinderen met hun vragen van het kastje naar de muur gestuurd.

Voor de zwaardere jeugdzorg bestaan jammergenoeg nog steeds wachtlijsten. We hebben het dan bijvoorbeeld over ambulante zorg, daghulp, pleegzorg, of zorg met verblijf. Gegevens uit het tweede kwartaal van 2016 (een ander jammer puntje is dat de recente gegevens nog niet bekend zijn), laten zien dat het aantal namen op de wachtlijsten behoorlijk is toegenomen tussen april en juni van 2016.

Natuurlijk kunnen de begrippen wachtlijst en wachttijd gerelativeerd worden. We spreken van wachttijd, als iemand langer dan 8 weken moet wachten op hulp. Soms wachten mensen op een bepaalde vorm van hulp, maar krijgen ondertussen alvast op een andere wijze ondersteuning. Zo kunnen wachtlijsten ook enigszins ‘vervuilde’ informatie bevatten. Los van de definitie, is het belangrijk dat wachtlijsten in de Jeugdzorg minimaal zijn.
Om het begrip wachtlijst de juiste inhoud te geven is het nodig dat (statistische) gegevens actueel zijn. Hiervoor is het van belang dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Deze informatie zal door de zorginstellingen moeten worden aangeleverd, hetgeen echter weer extra administratieve belasting met zich meebrengt….

Iedere gemeente heeft een eigen vertegenwoordiger in de regionaal georganiseerde jeugdhulp. In Zoeterwoude is dat Mevrouw Bloemen. De betreffende gemeenteraden stellen de regels op voor en controleren vervolgens het gevormde Regionale Jeugdbeleid. Als hoogste prioriteit geldt dat in de meest urgente gevallen (waar levensgevaar dreigt) onmiddellijk en direct de juiste hulp geboden kan blijven worden.

Daarnaast is het belangrijk dat wachtlijsten binnen jeugdzorg verder geminimaliseerd worden.

Progressief Zoeterwoude volgt de ontwikkelingen binnen Jeugdzorg in onze regio scherp en roept u op om uw vragen en ervaringen op dit gebied bij ons te melden.

Facebook