2017 januari Zoeterwoude en de circulaire economie

Zoeterwoude en de circulaire economie

Zoeterwoude en de circulaire economie

De groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende stijgende consumptie hebben onomkeerbare gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor Zoeterwoude. De klimaatverandering die hierdoor ontstaat is dusdanig groot dat de huidige welvaart voor toekomstige generaties onzeker is. Het antwoord op deze ontwikkelingen is het scheppen van een circulaire economie.
Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat is gericht op het hergebruik van producten en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat in een perfecte circulaire economie geen eindige grondstoffen worden gewonnen en er geen afval is.

Wat betekent een circulaire economie voor de Zoeterwoudse inwoners, ondernemers, gemeente en de politiek? Al deze deelnemers aan de Zoeterwoudse samenleving kun150723-gispen-visualdesign-circulaire economie-1 circel-nederlannen en zullen een bijdrage moeten leveren aan de tot stand brenging van een circulaire economie door:

  • zo veel mogelijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te verminderen
  • tot nul terugbrengen van afval, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van gevaarlijke stoffen
  • overgang naar een volledig hernieuwbare en duurzame energievoorziening

Het mag duidelijk zijn dat Zoeterwoude als gemeenschap niet in staat is om de circulaire economie, die veel verder reikt dan onze gemeentegrenzen, in haar eentje tot stand kan brengen. Wel kunnen we bij ons dagelijks handelen als consument, als verkeersdeelnemer, als woninghuurder/ -bezitter nadenken of wij in lijn met de uitgangspunten van een circulaire economie handelen en waar mogelijk we ons handelen zouden kunnen bijsturen.

We zijn in Zoeterwoude al een heel eind onderweg met het ontwikkelen van een duurzame samenleving. Dit mede door het in 2012 opgerichte duurzaamheidsfonds. Zoeterwoude is niet voor niets de meest duurzame gemeente in de regio. Willen we echter Zoeterwoude, Nederland en de wereld voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen leefbaar houden, kunnen en moeten we nog veel verder gaan dan afvalscheiding en terugdringen van restafval, het verminderen van ons energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. We hebben nog lang niet de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen tot het uiterste minimum teruggebracht, de afvalstroom, uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van gevaarlijke stoffen tot nul gebracht en we hebben in Zoeterwoude nog zeker niet een volledig hernieuwbare duurzame energievoorziening.

Progressief Zoeterwoude gaat de komende jaren haar al actieve duurzaamheidsbeleid nog meer richten op het tot stand brengen van een Zoeterwoudse circulaire economie. Zeker ter voorbereiding van ons verkiezingsprogramma gemeenteraad 2018-2022 kunnen we uw ideeën en input bij het inhoud geven van dit programma onderdeel goed gebruiken. Neemt u contact met ons op?

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();