2017 januari Zorg en Welzijn op Zoeterwoudse wijze

Zorg en Welzijn op Zoeterwoudse wijze

Zorg en Welzijn op Zoeterwoudse wijze

logo-sociaal-domeinOp 1 januari 2015 zijn enkele taken van het Rijk overgegaan naar de gemeente. Het ging vooral om het Jeugdbeleid en om Zorg en Welzijn (de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, WMO). De gedachte achter deze operatie is dat de gemeente dichter bij de eigen inwoners staat en dat de gemeente dus het beste in staat is om maatwerk te leveren. Dat is een goede gedachte, maar het Rijk verzon daar wel bij, dat de gemeenten het allemaal goedkoper moeten doen. Ik kan u verzekeren dat dit niet gemakkelijk is: nieuw beleid maken en tegelijkertijd bezuinigen. Hoe staat het er nu voor na bijna 2 jaar?
Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn en ik vind dat het tot nu toe goed is gegaan. Uit onderzoeken blijkt dat de klanten hun zorg zijn blijven ontvangen (was natuurlijk prioriteit nummer 1!!) en dat alle administratieve rompslomp inmiddels ook onder controle is. Ouderen en mensen met een handicap krijgen huishoudelijke hulp of begeleiding of ze kunnen naar de Dagopvang.
En die bezuinigingen dan? Tja, we zijn wel iets anders gaan aankijken tegen hulp vanuit de gemeente. Het is niet meer zo dat hulp gratis en automatisch verstrekt wordt, wanneer je dat maar vraagt. Misschien zijn we daar vroeger ook wel eens iets te gemakkelijk in geweest. Maar nog steeds geldt: mensen die het echt nodig hebben, krijgen altijd hulp. Mensen moeten daarvoor soms een Eigen bijdrage betalen, maar dan houden we wel rekening met de hoogte van hun inkomen. En via een motie van PZ gaan we nog een keer extra onderzoeken of dat allemaal eerlijk en rechtvaardig gaat.
Voor de WMO werken we samen met Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, maar uiteindelijk doen we het in onze gemeente wel op onze eigen Zoeterwoudse manier. Zo kunnen we profiteren dat de lijnen hier kort zijn en kunnen we aansluiten bij de sterke kanten van de Zoeterwoudse gemeenschap met de vele vrijwilligers. De WMO-consulenten van de gemeente komen bij de mensen thuis en bespreken zorgvuldig de vragen en problemen. Zo nodig kunnen ze contact opnemen met de huisarts, de wijkverpleging of het maatschappelijk werk. Ook de lijnen naar het vrijwilligerswerk zijn kort. Mensen kunnen naar De Herdershof of De Buren en voor hulpvragen beschikken we tegenwoordig ook over Zoeterwoude voor Elkaar (ZvE).
In het begin moesten we vooral de nieuwe organisatie rond krijgen en ook nog eens extra op het geld letten. Inmiddels weten we dat we met het geld uitkomen (we kunnen zelfs nog wat afstaan aan de Jeugdzorg). Nu is het zaak om het echte lokale maatwerk uit te bouwen en daar zijn we ook mee begonnen. De start van ZvE is daarvan een voorbeeld, maar ook is er sinds kort een welzijnscoach. Voorts zijn we gestart met een nieuw programma voor de vluchtelingen met verblijfstatus. Zij krijgen nu extra taalles, begeleiding en arbeidsmarkttraining. Bedoeling is dat ze nu sneller aan het werk komen. Ook is er extra aandacht voor jongeren die moeilijk van school naar werk komen. Want werk is voor velen toch de beste manier om te integreren en zich happy te voelen!
Iedereen heeft immers talenten en iedereen wil die ook laten zien! Als dat ergens kan, dan is het in Zoeterwoude!

Facebook
']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();