2017 februari Emmaüs: mooi in de omgeving

Emmaüs: mooi in de omgeving

Emmaüs: mooi in de omgeving

Op donderdag 2 februari hield het nieuwe Emmaus een Open dag. Maar liefst 1.000 dorpsgenoten maakten gebruik van de gelegenheid om het nieuwe gebouw eens goed van binnen te zien. Ik heb nadien veel positieve reacties gehoord over de prachtige voorzieningen in het nieuwe gebouw, dat nu is vol geboekt, maar waarin nog veel mensen best een plekje zouden willen bezetten.
Als wethouder ben ik heel blij dat we nu zover zijn gekomen. Zo’n vijf jaar terug werden verzorgingshuizen overal in het land gesloten. We vreesden dat dit in Zoeterwoude ook zou gebeuren, hetgeen een verarming van het dorp zou zijn. Maar door de opening van het nieuwe Verpleeghuis hebben we nu juist meer mogelijkheden in onze gemeente. Ook bij zware lichamelijke handicaps of bij dementie kunnen ouderen voortaan in Zoeterwoude blijven wonen en hoeven de verwanten niet meer op bezoek in Voorschoten of Leiderdorp.
Ik verwacht dat het nieuwe Verpleeghuis daarnaast ook een Zorgcentrum kan zijn voor de nabijgelegen (appartementen) woningen. Mensen blijven steeds langer zelfstandig en krijgen dan zo nodig aanvullende zorg vanuit het Zorgcentrum.
Het nieuwe Emmaus is aldus –als voorziening maar ook als fraai gebouw- de start van het nieuwe “sociale centrum” van Zoeterwoude. Daar komt straks de nieuwe Brede school nog bij. Ook dat wordt een belangrijke voorziening met school, kinderopvang, consultatiebureau en bibliotheek. En het krijgt evenzeer een fraai vorm gegeven uiterlijk.
De locatiemanager van Emmaus heeft de wens uitgesproken dat de Zoeterwoudse gemeenschap ruim gebruik zal weten te maken van alle mogelijkheden die het nieuwe gebouw biedt. Ik vind dat een goede gedachte. Het restaurant, de fitness en de vergaderzaal kunnen natuurlijk ook anderen van pas komen. De banden tussen een instelling en de lokale gemeenschap kennen meerdere aspecten. Veel inwoners “leveren” vrijwilligerswerk, maar omgekeerd heeft een instelling ook zaken te bieden. Dat geldt voor Emmaus, maar ook voor Swetterhage. Het management van beide instellingen begrijpt dat en werkt daar aan mee. Ik vind het geweldig als ik de bewoners van Swetterhage zie lopen met het afval dat ze her en der hebben verzameld. Ik hoop dat de bewoners van Emmaus straks ook een bijzondere relatie krijgen met de leerlingen van de nieuwe school. Wat is er nu leuker dan voorleesoma’s of schooltuinopa’s? We gaan het allemaal zien!

Facebook