PZ motie duurzaamheid verworpen

PZ heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november met een motie (klik voor de tekst) gevraagd de snelheid van verduurzaming van onze gemeente te verhogen.

Veel van de huidige initiatieven in Zoeterwoude worden door alleen particulieren ingezet en dragen naar onze mening nog te beperkt bij aan de doelstellingen die wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken: in de top van de meest duurzame gemeenten.

PZ wil graag grootschalige projecten mogelijk maken, waarbij juist alle inwoners van Zoeterwoude profiteren. Wij zien hierbij goede mogelijkheden voor gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven (publiek-private samenwerking).

De motie is helaas afgestemd. Het CDA, SBZ en de VVD zijn wel tevreden in het huidige tempo en zien geen toegevoegde waarde in gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven. Voor PZ is deze motie nog maar het begin. Wij blijven ons inzetten voor een meer actieve houding van de gemeente naar initiatiefnemers van duurzame projecten.

PZ positief over nieuwe Bezwaarbehandeling per 1 juli 2014

bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

In de voorronde van 30 januari is het voorstel van het College besproken om in te stemmen dat vanaf 1 juli 2014 een Regionale Commissie vanuit het Service Punt 71 de bij de raad ingediende bezwaren worden behandeld. Hiervoor wordt een verordening vastgesteld. Naar de mening van PZ brengt deze wijziging voor de inwoners voornamelijk voordelen met zich mee. De inwoner die bezwaar heeft gemaakt krijgt afhankelijk van de inhoud van zijn bezwaar te maken met minder bureaucratie en zal zich sneller “gehoord” worden. Voor Zoeterwoude brengt dit minder kosten met zich mee en wellicht dat het aantal bezwaren ook wordt verminderd omdat misverstanden snel uit de weg genomen zijn.

De nieuwe ontwikkeling past geheel binnen onze visie om samen te werken waar het kan.

Overlast van tractoren Rijndijk

Om de overlast van tractoren over de Hoge Rijndijk te verminderen zijn een aantal alternatieven uitgewerkt. Deze alternatieven zijn tijdens een discussieavond voorgelegd aan  de betrokken bewoners. Omdat bij 2 van de alternatieven Leiden bezwaren heeft om mee te werken en 1 alternatief te gevaarlijk is blijft er1 alternatief over: de nieuwe brug in het verlengde van de Industrieweg. PZ stelt de vraagt of de onderhandelingen met Leiden met voldoende druk zijn aangepakt en eist actieve handhaving van de 25 km snelheidsbeperking van tractoren door de politie.

Wethouder Kees den Ouden heeft naar zijn mening zijn uiterste best gedaan om tot 2 keer toe over dit onderwerp met de Leidse wethouder te overleggen. Dit echter zonder succes. Hij zegt toe het handhaven van de 25 km snelheidsbeperking voor tractoren uitdrukkelijk bij de politie voor te zullen leggen en ook zal hij de 2 betreffende Zoeterwoudse ondernemers uitdrukkelijk verzoeken om hun personeel aan de snelheidsbeperking te houden.