Bestuur

De vereniging Progressief Zoeterwoude heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden. Ten minste 1 maal per jaar roept het bestuur alle leden op voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV).

foto-bestuur-PZ-150x150

v.l.n.r. Dick Beekhuizen (secretaris), Sjaak Stuijt (voorzitter), Rina Hartlooper (lid) en Piet van Steijn(penningmeester)

De adresgegevens zijn:

Sjaak Stuijt (voorzitter)
Vleugelnootlaan 12, telefoon (071) 5897676
e-mail sjaak.stuijt@progressiefzoeterwoude.nl

Piet Groen (vice-voorzitter),
Zonnegaarde 48, telefoon (071) 5802770
e-mail pietlia1@kpnmail.nl

Dick Beekhuizen (secretaris),
Van Swietenstraat 45, telefoon (071) 5803552
e-mail d.beekhuizen.1@kpnmail.nl

Piet van Steijn (penningmeester),
Zwaluw 10, telefoon (071) 5801202
e-mail zwaluw10@zonnet.nl

Yvonne van der Laan
Weidelaan 8
2381GB Zoeterwoude, telefoon (071) 5802191
email yvonne.van.der.laan@progressiefzoeterwoude.nl

Algemene Ledenvergadering 2013

Tenminste 1 maal per jaar roept het bestuur van de vereniging Progressief Zoeterwoude alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij de laatste vergadering op 19 maart 2013 zijn de volgende agendapunten aan de orde geweest:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van ALV van 20 maart 2012
 3. Aftreden bestuurslid Piet Groen
 4. Jaarrekening 2012
 5. Verslag vanuit de fractie
 6. Stand van zaken door de wethouder
 7. Bespreking kalender gemeenteraadsverkiezingen 2014
 8. Inventarisatie thema’s voor de verkiezingen van 2014
 9. Benoeming programmacommissie 2014
 10. Opening van de aanmeldingstermijn kandidaatstelling gemeenteraad
 11. Rondvraag en sluiting

Zie hieronder de bijgaande stukken:

Verslag-ALV-PZ-van-16-maart-2012

uitnodiging-en-agenda-ALV-19-maart-2013

Gemeenteraadsverkiezing-2014