Portefeuilleverdeling fractie Progressief Zoeterwoude (2014-2018)

In deze raadsperiode zijn de taken over de volgende fractieleden verdeeld. Tussen haakjes staan de ondersteunende leden vermeld. Contactgegevens kunt u hier vinden.

Ruimtelijke Ordening Ruud Bouter (Myrna van de Poel)
Wonen Ruud Bouter (Corry Rietdijk)
Verkeer Fernando Salinas (Ruud Bouter)
WMO/Ouderen/Sociale zaken Corrie Rietdijk (Pieter Goossen)
Onderwijs/Jeugd Corrie Rietdijk
Financiën Bart Wolters (Milica Oppe)
Sport/Welzijn Pieter Goossen
Milieu/Duurzaamheid Bart Wolters (Ruud Bouter)
Economische zaken Fernando Salinas (Bart Wolters)
Recreatie/Toerisme/Groen Pieter Goossen
Veiligheid/Communicatie Pieter Goossen (Bart Wolters)
Regionale Zaken Ruud Bouter (Pieter Goossen)