Veiligheid

Zoeterwoude moet een veilige gemeente blijven, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. Het is noodzakelijk dat sluipverkeer zoveel mogelijk wordt teruggedrongen en  aanrijroutes voor ambulance, brandweer en politie optimaal toegankelijk blijven. Bij foutparkeren op hoeken en stoepen dient de politie een strenger handhavingsbeleid te voeren.

Bij het handhaven van de orde en veiligheid in Zoeterwoude moeten de taken van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor de burger duidelijker en zichtbaarder zijn. Eén van de belangrijkste taken van de BOA vinden wij het handhaven van de nieuwe Drank- en horecawet, die vanaf januari 2014 in werking treedt. In het bijzonder verdient het alcoholgebruik bij jongeren prioriteit, maar ook hangjongeren, honden- en paardenpoep, graffiti en verkeersveiligheid, zijn wat PZ betreft, belangrijke taken waar de BOA zich actief mee bezig dient te houden.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat de burger meer verantwoordelijkheid neemt, waar het gaat om openbare orde en veiligheid door bijvoorbeeld de social media in te zetten, zoals het recent opgezette burgernet.

Actiepunten

  • Een goed bereikbaar en zichtbaar politieloket, waarbij de politie adequaat reageert op aangiften en meldingen.
  • Huidige normen voor aanrijtijden van hulpdiensten handhaven, niet alleen voor de woonwijken, maar ook voor de buitengebieden van Zoeterwoude.
  • Een zichtbare BOA, met als focus de verkeersveiligheid, hangjongeren, alcoholgebruik op straat, beleid opstellen inzake hondenpoep en beleid inzake paardenpoep handhaven.
  • Bewoners betrekken en stimuleren mee te doen met Burgernet.