Themabijeenkomst over Recreatie op 12 april 2017

Plaats : Tussen Kaag & Braassem (Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering)
Aanvang : 12 april 2017 20.00 uur, inloop 19.30

De D66 afdelingen rond Leiden organiseren regelmatig bijeenkomsten rond een interessant thema. We kiezen daarvoor bij voorkeur een thema, dat nog niet in de actuele besluitvormingsfase zit, maar waarvan we denken dat het in de nabije toekomst belangrijk wordt. De bedoeling is hierbij om ons niet te beperken tot de “inner circle”, maar hierbij ook geïnteresseerde burgers, bedrijven en organisaties te betrekken. We gaan daarbij ook graag in discussie met andere politieke partijen.

Dit jaar organiseren de afdelingen van D66 Kaag en Braassem en de gezamenlijke afdeling van D66 Zoeterwoude en Leiderdorp bovengenoemde thema bijeenkomst recreatie.
Uit vooronderzoek en gesprekken is gebleken, dat dit een thema is met voldoende potentie voor een interessante avond, waaruit iedereen voldoende zaken mee kan men die men voor de toekomst belangrijk vindt en waarin ook voldoende ruimte is om te netwerken.

In de bijgaande attachments vindt u het programma met daarin ook de namen van de sprekers en kort samengevat ook de opzet van de bijeenkomst.

U kunt zich opgeven via onderstaand mailadres.

bart.wolters@progressiefzoeterwoude.nl

Sport en recreatie

IN de vorige raadsperiode is het helaas niet gelukt om een door de overheid opgesteld en gefinancierd sportplan binnen Zoeterwoude gestalte te geven.

In dit landelijke plan staat beschreven hoe buurtsportcoaches sporten en bewegen kunnen bevorderen, met als doel overgewicht terug te dringen en de gezondheid te verbeteren. PZ blijft echter van mening dat het goed is om de door het rijk beschikbaar gestelde budgeten te benutten en kiest er voor om deel te nemen aan dit landelijke sportprogramma. We streven ernaar dat 60% van de bevolking minimaal 2 maal per week aan het sporten is.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium, bv. een trimbaan, roei- en kanomogelijkheden, klim- en klautertoestellen, verhuur van fietsen, skeelers ed.

actiepunten

  • Aansluiten bij het landelijk georganiseerde sportprogramma en een buurtsportcoach in Zoeterwoude aanstellen.
  • Behoud van sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld het zwembad, met een actieve rol in het stimuleren van bewegen.
  • Stimuleren dat (sport)verenigingen meer samenwerken, en dat faciliteiten multifunctioneel zijn (bv. sportvelden, kleedkamers, kantine).
  • De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. behouden en indien mogelijk uitbreiden.

Een aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardloop- en skeelerpaden onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.