2013 december Algemeen bestuurlijke zaken

Algemeen bestuurlijke zaken

Algemeen bestuurlijke zaken

[dropcap]PZ[/dropcap] hecht eraan dat de gemeente Zoeterwoude toegankelijk is en betrokkenheid toont bij de burger. De schaalgrootte van Zoeterwoude levert vergeleken met grotere gemeenten ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid voordelen op, waarmee een hoge mate van bestuurskracht wordt gerealiseerd. Waar door middel van samenwerking kwaliteitswinst en financiële besparing kan worden behaald, is PZ een voorstander van het bundelen van krachten zoals Service Punt 71 (SP 71) en de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). PZ stelt echter uitdrukkelijk bij uitbesteding de voorwaarde dat de Zoeterwoudse gemeenteraad verantwoordelijk blijft voor de uit te besteden activiteiten. De te voeren discussie is dan ook eerder centralisatie en decentralisatie in plaats van centralisatie of decentralisatie. Dit betekent, dat wat decentraal goed kan handhaven en wat centraal beter kan centraal doen. PZ pleit voor waar mogelijk beperken van het aantal regionale overleggroepen en zoveel mogelijk bundelen van overlappende activiteiten. Verder zullen we beter dan tot nu toe onze standpunten omtrent de bestuurlijke verandering naar de burger moeten gaan communiceren.

Uit onderzoek is gebleken dat de service-, en klantgerichtheid van de gemeente is afgenomen. Wij vinden dat het gemeentebestuur  en de gemeenteorganisaties voortdurend  moeten zorgen dat de toegankelijkheid voor burgers en bedrijven op een hoog niveau wordt gehouden. Burgerparticipatie zal moeten worden gestimuleerd. Om dit te bereiken zal de burger waar mogelijk betrokken en ingezet moeten worden voor het welzijn van de inwoners van Zoeterwoude.

Actiepunten

  • Zoeterwoude behouden als zelfstandige, sterke gemeente.
  • Openstaan voor regionale samenwerking  en krachten bundelen bij verdere regionale samenwerking.
  • Bij alle nieuwe gemeentelijke initiatieven willen wij uitdrukkelijk de burger betrekken en eisen een toegankelijker en klantgerichter gemeentelijk apparaat.
  • Openstaan voor samenwerking met behoud van de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude.
Facebook