2014 maart Jeugdzorg naar de gemeente

Jeugdzorg naar de gemeente

Jeugdzorg naar de gemeente

In 2013 is het beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’ voor regio Holland Rijnland geschreven. Diverse professionele instellingen uit de jeugd zorg, gemeenteraden en andere organisaties hebben hierop kunnen reageren. Antwoorden op deze inspraak zijn inmiddels verwerkt en als de verschillende gemeenteraden in HR dit plan in februari 2014 goedkeuren, is het klaar ter uitvoering.

In de gemeenteraad van Zoeterwoude is dit plan ter sprake gekomen en heeft Progressief Zoeterwoude vragen gesteld over onder andere het kunnen garanderen van de kwaliteit. We krijgen namelijk minder geld om dit te kunnen uitvoeren. Er staan ook nog enkele onderwerpen onvoldoende beschreven in het beleidsplan, zoals bijv. hoe om te gaan met medische gegevens en het beroepsgeheim. Met deze opmerkingen is het plan ‘Hart voor de jeugd’ goed gekeurd.

Het document ‘Samen zijn we slim’ is de Zoeterwoudse uitwerking van het Regionale plan. Het uitgangspunt is: één-gezin, één-plan, één-regisseur.
Alle vormen van jeugdzorg moeten binnen een gemeente verkrijgbaar zijn, waarbij  men de toegang tot de jeugdzorg vindt via één gemeentelijk jeugd- en gezinsteam.
Gedurende het jaar 2014, is met deze uitgangspunten een proef gestart waarbij de jeugdzorg van Zoeterwoude en Leiderdorp samenwerken en proberen te achterhalen hoe het plan in de praktijk werkt.

‘Samen zijn we Slim’ is terug te vinden op de website van de gemeente via de onderstaande link:

download

Facebook