2014 juni Begrotingen van de Zoeterwoudse samenwerkingsverbanden

Begrotingen van de Zoeterwoudse samenwerkingsverbanden

Begrotingen van de Zoeterwoudse samenwerkingsverbanden

begroting-300x250Op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 28 mei stonden de begrotingen 2015 van zeven samenwerkingverbanden. Samenwerken met andere gemeenten, en daarmee het bundelen van kennis en ervaring, verlaagt de kwetsbaarheid van Zoeterwoude. Hierdoor kunnen op een verantwoorde wijze de voordelen van een kleine zelfstandige gemeente dichtbij de burgers worden behouden. Zo heeft Zoeterwoude een deel van de gemeentelijke organisatie in ServicePunt 71 ondergebracht, worden de gemeentelijke belastingen geïnd door de BSGR, werken we samen met veertien andere gemeenten in Holland Rijnland, is gezondheidszorg en veiligheid regionaal-, en de politie landelijk georganiseerd. Progressief Zoeterwoude heeft bij een aantal van de ingediende begrotingen de kritische vraag gesteld of de voorgenomen bezuinigingen niet te eenzijdig door het verminderen van arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd en dat hierdoor de kwaliteit  van de te leveren diensten in gevaar komt. Ondanks deze kanttekening hebben wij ingestemd met alle zeven begrotingsvoorstellen.

Facebook