2014 juni Viaduct bij Burgemeester Smeetsweg-N11-spoorlijn

Viaduct bij Burgemeester Smeetsweg-N11-spoorlijn

Viaduct bij Burgemeester Smeetsweg-N11-spoorlijn

Screenshot 2014-06-04 13.08.38Helaas zal het veel te duur worden om de nieuwe kruising bij Heineken verdiept of half verdiept aan te leggen. Dit is uit een vergelijkend onderzoek naar voren gekomen. De kruising BurgemeesterSmeetsweg-N11-spoorlijn zal dus bovenlangs gerealiseerd moeten worden.

Hoe het er precies komt uit te zien, moet nog bepaald worden.

PZ zal er op letten dat de nieuwe fly-overs zo goed als mogelijk in het landschap van de grote polder worden ingepast. Ook de molenbiotoop van de  Grote Molen aan het einde van de Ommedijkseweg mag niet in het gedrang komen.

Voorts willen wij borgen dat de vier nieuw te bouwen windturbines van Heineken veilig staan ten opzichte van de nieuwe kruising. Andere zaken zoals grondgebruik (waaronder de precieze ligging van de wegen) zijn nu nog niet duidelijk.

Binnen de (financiële) mogelijkheden blijft Progressief Zoeterwoude de waarde van polder en landschap, naast een veilige bereikbaarheid van woningen en bedrijven zo goed mogelijk waarborgen.

Facebook