2014 juli Extra middelen ten behoeve van armoede en schulden problematiek

Extra middelen ten behoeve van armoede en schulden problematiek

Extra middelen ten behoeve van armoede en schulden problematiek

schuldenHet kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de problematiek rond armoede en schulden aan te pakken. Iedere gemeente krijgt naar rato extra geld voor de bestrijding van deze  problemen.
Zoeterwoude zal in 2014 met dit extra geld, de bijzondere bijstand eenmalig verhogen ten behoeve van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen (om bijvoorbeeld te kunnen deelnemen aan sport, het zwembad, scouting, ed.)
Voorts zal in Zoeterwoude een project  ‘SchuldHulpMaatje’ worden opgezet, dat erop gericht is om mensen met schulden te begeleiden.
Als dit succesvol blijkt, zal deze aanpak vanaf 2015 en de jaren daarna structureel blijven.

Facebook