2014 juli Invoering van de WMO

Invoering van de WMO

Invoering van de WMO

Wmo2De verdere uitwerking van de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is door PZ op zich goed ontvangen. Wel jammer dat de notitie zo omvangrijk is geworden, dit komt de leesbaarheid niet echt ten goede.

De notitie geeft aan hoe Zoeterwoude de veranderingen in de WMO per 1 januari 2015 wil bewerkstelligen. Maar hoe het allemaal in de dagelijkse praktijk voor de individuele inwoner zal gaan uitpakken geeft de notitie nog geen antwoord. Het document handelt vooral over de vormgeving van de inkoop van voorzieningen en de in te zetten ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, alle vormen van begeleiding van en de Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) etc.
PZ is  het inhoudelijk wel eens met de uitgezette koers en zal het verdere vervolg over de veranderingen van de WMO goed blijven volgen. Het overhevelen  van deze taken naar de gemeente is van groot belang voor onze hulpbehoevende inwoners. Er gaat heel veel geld en dat moet goed worden besteed!

De notitie kunt u hier vinden.

Facebook