2015 mei de Raad op Straat

de Raad op Straat

de Raad op Straat

RPF_4204Op zaterdag 30 mei aanstaande van 10.00-14.00 uur zal Progressief Zoeterwoude (PZ) onder het motto “de Raad op Straat” met de burgers in gesprek gaan op het dorpsplein naast de Jumbo en aan de Rijndijk nabij de MCD. De fractie wil dit luister bijzetten met een actie rond het sociale domein: jeugd, zorg en werk. Daarbij gaat het om goede kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor onze inwoners, een voor PZ belangrijk aandachtspunt in deze raadsperiode.

PZ gaat niet alleen in campagnetijd de straat op, maar ook daarvoor en daarna om de inwoners van Zoeterwoude de gelegenheid te bieden buiten de formele sfeer van de raadszaal hun hart te luchten en in gesprek te gaan met onze fractieleden over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen de gemeente Zoeterwoude.

Sociale zekerheid
Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Progressief Zoeterwoude 2014 – 2018 betreft een goede sociale zekerheid voor de inwoners van Zoeterwoude. Zoals bekend is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de sociale zekerheidsregelingen rond jeugd, zorg en werk.

In alle regelingen komt naar voren dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn/haar leven en het zelf organiseren van hulp en ondersteuning. Hierbij wordt een sterk beroep gedaan op ‘eigen kracht’ en zelfredzaamheid. Iedereen wordt in eerste instantie geacht zelf problemen op te lossen, daarbij eventueel geholpen door het netwerk van gezins- en familieleden, buren en kennissen. Lukt dit niet, dan moet er gekeken worden naar wat de gemeente aanvullend kan doen. Ons uitgangspunt is dat er altijd hulp en ondersteuning beschikbaar blijft voor degenen die dat echt nodig hebben.

In deze Raad op Straat gaat Progressief Zoeterwoude graag met u in gesprek over uw ervaringen. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Verder kan men bij onze stands ook vragen stellen over andere onderwerpen, die u bezig houden. Wilt u meer weten over onze ideeën en standpunten dan liggen er folders en brochures klaar met informatie over onze programmapunten.

Facebook