2015 september Betaalbaar wonen in Zoeterwoude na de nieuwe woningwet?

Betaalbaar wonen in Zoeterwoude na de nieuwe woningwet?

Betaalbaar wonen in Zoeterwoude na de nieuwe woningwet?

Informatie- en discussieavond in Emmaus bij Wijdezorg

Woningbouw is de laatste tijd vaak in het nieuws. Ook in Zoeterwoude is woningbouw een belangrijk onderwerp van gesprek. Onlangs hield het college van B&W nog een woningbehoefteonderzoek. Ook is er stevig doorgesproken over de prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporatie Rijnhart Wonen. Nog dit jaar moet er een nieuwe woonvisie komen, die bepalend gaat zijn voor de nieuwbouwplannen in Zoeterwoude.581_large
De politieke partij Progressief Zoeterwoude heeft betaalbare huren voor de burger als een van haar speerpunten en ziet dit als een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie. In dit traject hebben zij contact gezocht met Hugo Priemus, een gerenommeerd deskundige op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit in Delft. Hij is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van de woningmarkt.
Rijnhart Wonen is als partner van de gemeente gevraagd mee te denken en te werken in het traject van de nieuwe woonvisie. In de week van Prinsjesdag organiseert Rijnhart Wonen de ‘Week van het Wonen’ met diverse activiteiten om in gesprek te zijn met huurders, kopers en belanghouders en andere geïnteresseerden.
Progressief Zoeterwoude en Rijnhart Wonen organiseren nu samen in de Week van het Wonen
een informatie- en discussieavond in Zoeterwoude.
Wat betekent de nieuwe Woningwet die op 1 juli inging voor Zoeterwoude? Zal Prinsjesdag op 15 september nog verrassingen bevatten? Ziet Rijnhart Wonen kans om ook in de toekomst met alle nieuwe regels nog sociale en betaalbare huurwoningen aan te bieden? Wat willen de inwoners van Zoeterwoude, welke prioriteiten kiezen de politici? Zijn statushouders en vluchtelingen welkom in Zoeterwoude? Allemaal onderwerpen die op donderdagavond 17 september a.s. besproken zullen worden.
Sprekers zijn Hugo Priemus, Ruud Bouter als fractievoorzitter van Progressief Zoeterwoude en Jan de Vries, bestuurder van Rijnhart Wonen. Ook zal er volop gelegenheid zijn om met elkaar en met de aanwezigen in gesprek te gaan. Rijnhart Wonen zal ook gelegenheid bieden voor een open-vragenronde.
Gerard van der Hoeven zal deze avond optreden als gespreksleider.
Inloop met een kopje koffie vanaf 19.15 uur in het restaurant van zorglocatie Emmaus van Wijdezorg, Bennebroekweg 1, Zoeterwoude Het programma start om 19.30 uur.

Facebook