2016 oktober Progressief Zoeterwoude zet stempel op Toekomstvisie Leidse Regio

Progressief Zoeterwoude zet stempel op Toekomstvisie Leidse Regio

Progressief Zoeterwoude zet stempel op Toekomstvisie Leidse Regio

Op 14 september heeft u als inwoners van Zoeterwoude mee kunnen praten over de Toekomstvisie Leidse Regio. Op deze avond kwam duidelijk naar voren dat u net als wij samenwerken belangrijk en noodzakelijk vindt en daarnaast veel waarde hecht aan het groene en weidse karakter van onze gemeente. Ook onze goede prestaties op gebied van duurzaamheid en de belangrijke economische waarde van industrieterrein De Grote Polder als BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) en banenmotor wilt u graag in de samenwerking behouden. Dat sloot aan op de eerste zienswijze die wij als PZ hadden opgesteld.

PZ heeft vervolgens in de gemeenteraad de zienswijze opgesteld die vervolgens, in combinatie met de visies van CDA en VVD, door alle partijen gezamenlijk is ingediend bij de klankbordgroep van het project. We hebben een goed doordacht en onderbouwd commentaar op papier gezet waar we als gemeenteraad unaniem onze steun aan hebben geven. U kunt de zienswijze hier nog eens kunt nalezen

Op 5 oktober hebben de leden van de klankbordgroep en de stuurgroep (vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten en partijen) de bijdragen van alle deelnemende gemeenten weer tot een geheel gesmeed. Na een vruchtbare avond kunnen we constateren dat vrijwel al onze Zoeterwoudse punten zijn overgenomen in de definitieve toekomstvisie.

Dit document is de basis voor de volgende stap: het kiezen van een passende bestuursvorm, ofwel op welke manier gaan de vijf gemeenten in praktijk samenwerken. Uiteraard zal PZ ook in deze fase ervoor zorgen dat uw belangen in de regio goed behartigd zullen worden.pic1_8845

Facebook