2017 januari Bezuinigingen lokale dagbladen

Bezuinigingen lokale dagbladen

Bezuinigingen lokale dagbladen

PZ maakt zich sterk voor continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek
Op 31 december jongstleden werd bekend dat, als gevolg van bezuinigingen bij de regionale kranten van de Telegraaf Media Groep, een kwart van de journalisten hun baan verliezen. Dat zijn 45 van de 185 voltijd arbeidsplaatsen. Het plan is onderdeel van een besparing van negentig miljoen euro.

PZ maakt zich ernstig zorgen dat dit ten koste zal gaan van de continuïteit en kwaliteit van de regionale journalistiek in het algemeen en die van Zoeterwoude in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van het journalistieke werk is de controle op en het functioneren van de democratie en dat de inwoners, los van de berichtgeving van de gemeente of vanuit politieke partijen, via de regionale journalistiek ook een onafhankelijker beeld meekrijgen van wat er in de gemeente gebeurt. Een goed lokaal dagblad houdt door een onafhankelijke en kritische opstelling het lokale bestuur scherp.

Deze taak wordt in onze regio (naast het Leids Nieuwsblad) in belangrijke mate uitgevoerd door de redactie van het Leidsch Dagblad, die de afgelopen jaren al veel capaciteit heeft ingeleverd.

Onder aanvoering van PZ is er in de raadsvergadering gezamenlijk met het CDA en de VVD een motie ingediend, waarin we het college hebben opgeroepen steun te betuigen aan de redactie van het Leidsch Dagblad en onze zorg uit te spreken richting de Telegraaf Media Groep (TMG) over de continuïteit en kwaliteit van de lokale journalistiek en de vraag voor te leggen in hoeverre de algemene en politieke lokale verslaggeving gegarandeerd kan blijven.
Het college heeft de motie omarmd en aangegeven de oproep voortvarend te gaan uitvoeren. (klik voor de tekst van de motie)

Facebook