2017 mei Verslag regionale themabijeenkomst over Recreatie april 2017

Verslag regionale themabijeenkomst over Recreatie april 2017

Verslag regionale themabijeenkomst over Recreatie april 2017

Op 12 april hebben de afdelingen en fracties van D66 in Kaag & Braassem, Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk een goed bezochte themabijeenkomst gehouden over Recreatie. De bijeenkomst werd georganiseerd samen met vertegenwoordigers van andere politieke partijen, bedrijven en organisaties. Locatie was “Tussen Kaag en Braassem” in Nieuwe Wetering.
In het eerste deel van de avond gaven de portefeuillehouders Recreatie van deze drie gemeenten een presentatie wat er in hun gemeente rond recreatie gaande is en wat de plannen en vragen voor de toekomst zijn. Dat waren achtereenvolgens mw. Yvonne Peters, wethouder in Kaag en Braassem (VVD), dhr. Ton de Gans, wethouder in Zoeterwoude (CDA) en de burgemeester van Leiderdorp, mw. Laila Driessen.
Het tweede deel van de avond werd gestart met een interview door de dagvoorzitter dhr. Frans van Drimmelen (D66 Kaag en Braassem) met dhr. Han Weber, gedeputeerde in Zuid-Holland (D66). Weber voorzetten voor de beste wijze waarop gemeenten, bedrijven en organisaties regionaal kunnen samenwerken op het terrein van recreatie. Vervolgens kon de zaal uitgebreid in discussie met de sprekers en met elkaar. De onderwerpen varieerden van het afstemmen van doelstellingen als recreatie, landbouw, biodiversiteit en economie tot het concrete idee om een fietsbrug te bouwen over de N446 tussen De Bloemerd in Leiderdorp en het Ghoybos in Hoogmade (Kaag en Braassem). De bijeenkomst werd afgesloten door dhr. Kees den Ouden (lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland)(D66). Hij kon concluderen dat het denken over de tegenstelling tussen stad en platteland aanzienlijk constructiever is geworden. Dat is ook nodig om recreatie in goede banen te kunnen leiden. Men realiseert zich veel beter dan in het verleden dat stad en platteland elkaar hard nodig hebben. Dat zal in de toekomst nog sterker spelen, als nieuwe locaties voor woningbouw gevonden moeten worden en veel ruimte nodig is om de economie duurzaam te maken (windmolenparken en zonneweiden) en tegelijk het Groene Hart beschermd moet worden.

Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.

De presentaties zijn te bekijken via de volgende links:
Presentatie Recreatie Kaag & Braassem
Zoeterwoude en recreatie Ton de Gans
Presentatie Leiderdorp

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de organisatoren:
Wim Hendriksen (bestuurslid D66 Kaag en Braassem): Hendriksen@KathyWim.nl
Bart Wolters (raadslid Progressief Zoeterwoude): bart.wolters@www.progressiefzoeterwoude.nl
Joey van Boxsel (raadslid D66 Leiderdorp): jam.vanboxsel@gmail.com

Facebook