2017 augustus Veel aandacht nodig voor Verkeer

Veel aandacht nodig voor Verkeer

Veel aandacht nodig voor Verkeer

Als wethouder in een kleine gemeente heb ik een zeer brede portefeuille met zaken als financiën, duurzaamheid, openbare ruimte en welzijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook Verkeer en onder die brede naam zitten weer diverse aandachtsgebieden.
Het belangrijkste onderdeel is wat mij betreft de verkeersveiligheid. Op allerlei manieren moeten we ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren in het plaatselijk verkeer. Daarbij werken we met verkeersborden, maximum snelheden, straatverlichting en weg-obstakels. Heel belangrijk is ook de opvoeding van onze jonge inwoners. Als gemeente subsidiëren we de verkeerslessen op de scholen en zelf reik ik jaarlijks de verkeersdiploma’s uit aan de leerlingen van groep 7.
Vaak kan ik dankbaar gebruik maken van voorstellen van bewoners om de weg nog veiliger te maken. Er zijn ook weinig beleidsterreinen waarover ik zoveel vragen en opmerkingen krijg als juist verkeer. Op bijvoorbeeld de Hoge Rijndijk en de Weipoortseweg zijn we erin geslaagd om samen met de bewoners maatregelen te nemen rond snelheidsbeperking en veilig oversteken. Met de verplaatsing van een loonwerkersbedrijf is veel overlast in de dorpskern terug gedrongen. Maar helaas gebeurt het ook vaak dat we geen oplossingen hebben voor de ervaren overlast. Natuurlijk moet ik dat wel goed uitleggen aan de betrokkenen. Het is nu eenmaal niet mogelijk om alle verkeersbewegingen uit te bannen of bestaande straten af te sluiten. Daarnaast schiet het weinig op, wanneer je de overlast van de ene straat verplaatst naar de andere straat. Tenslotte is het vrijwel onmogelijk om het gemeentelijke verkeersbeleid ondersteund te krijgen door gerichte politie-inzet. Ik vind het een fout in ons bestel, maar een democratisch gekozen gemeentebestuur heeft nauwelijks mogelijkheden om het gemeentelijk beleid op het eigen grondgebied gehandhaafd te krijgen met inzet van de nationale politie. Soms zit er niets anders op, dan ons toch maar te behelpen met de bestaande situatie.
Overigens gaat het bij verkeer natuurlijk niet alleen over auto’s. We proberen juist ook andere vormen van mobiliteit te ondersteunen, zoals fietsen en openbaar vervoer. Belangrijk in Zoeterwoude zijn de aparte fietspaden: mooi voor de recreatieve fietser, maar ook veiliger vooral voor de schoolgaande kinderen uit het buitengebied. Ikzelf heb mogen bijdragen aan de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg en ben daar nog steeds trots op. Een volgend project wordt het doortrekken van de Laan van Oud Raadwijk onder de N11 en de spoorbaan door.
Het openbaar vervoer is voor onze beide woonkernen behoorlijk geregeld: de bus rijdt niet meer door het dorp, maar de snelbus over de provinciale weg heeft wel een frequentie tot zelfs 12 per uur. In Rijndijk hebben we nog twee buslijnen, maar wachten we nog steeds op de aanleg van een spoorstation.
De elektrische auto gaat steeds belangrijker worden. We hebben in onze gemeente al heel wat laadpalen kunnen plaatsen en het eind is nog niet in zicht. En als gemeente moeten we zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Daarom een primeur voor de lezers van deze website: de volgende gemeenteauto wordt ook volledig elektrisch aangedreven!

Facebook