2017 december Carbidschieten in Zoeterwoude

Carbidschieten in Zoeterwoude

Carbidschieten in Zoeterwoude

PZ vindt dat carbidschieten in Zoeterwoude mogelijk moet blijven, mits het op een veilige manier wordt uitgevoerd. De verhouding tussen veiligheid en betutteling moet in balans blijven, naar onze mening wordt carbidschieten (en ander vuurwerk) niet veiliger afgestoken als het verboden wordt. Immers er kan en er wordt niet gehandhaafd. PZ dringt er op aan dat er voldoende voorlichting komt wat er wel en niet mag en dat per evenement een verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die de veiligheid borgt.

De gemeente heeft in de raad van 14 december een aanpassing van de APV voorgelegd die gericht is op een verbod binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom zijn er geen beperkingen voorgesteld.
Dit voorstel hebben we niet gesteund omdat de tekst te oppervlakkig en voornamelijk op het verbod was gericht. Het idee om alleen na ontheffing het carbidschieten mogelijk te maken vinden we sympathiek, maar kan alleen in praktijk worden gebracht als de handhaving geborgd is. En dat is niet het geval.
De gemeenteraad heeft het voorstel van het college verworpen. Progressief Zoeterwoude heeft aangegeven dat het op deze manier verbieden eerder betutteling is dan effectief veiligheidsbeleid. Daar ging de VVD in mee. Het CDA wilde wel voor dit verbod stemmen, maar stemde uiteindelijk (schoorvoetend) toch tegen.

We verwachten dat het college begin volgend jaar met een nieuw voorstel zal komen.

Facebook