2017 december Gebiedsvisie Zoeterwoude Rijndijk

Gebiedsvisie Zoeterwoude Rijndijk

Gebiedsvisie Zoeterwoude Rijndijk

De afgelopen periode is onder veel belangstelling van de inwoners de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk gepresenteerd. Er is een visie geformuleerd over de manier waarop er in de toekomst zal worden omgegaan met voorzieningen in de Rijndijk, waarbij vooral aandacht is voor winkels en sociale voorzieningen, waaronder ook onderwijs (de Bernardusschool), zorg en sport vallen.
Bij de inspraakbijeenkomsten op 4 september en 16 november hebben veel mensen hun mening gegeven over wat zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Ook raads- en commissieleden van PZ zijn aanwezig geweest en hebben goed geluisterd naar wat er leeft.
In de gebiedsvisie is een duidelijke richting zichtbaar geworden voor de toekomstige verdeling van de voorzieningen in de Rijndijk. Een visie is echter nog geen plan. Deze zullen de komende jaren uitgewerkt gaan worden. Progressief Zoeterwoude zal zich daarbij inzetten om de mening van de bewoners duidelijker wordt meegenomen om ervoor te zorgen dat de Rijndijk voor iedereen een aantrekkelijke woonomgeving blijft. Zo zullen we zorgen dat (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid rondom de school en kinderopvang optimaal geborgd is en dat er voldoende ruimte is voor de belangrijke ontmoetingsfunctie die de winkel en sociale voorzieningen hebben naast hun hoofddoel.

Een belangrijk punt is de plaats van de supermarkt. De MCD in de Nassaulaan is een belangrijk ankerpunt in de buurt: veel mensen komen hier om boodschappen te doen en ontmoeten hier ook hun buurtgenoten. De plaats in de wijk is gunstig en goed bereikbaar voor de oudere bewoners maar ook voor mensen die op De Grote Polder werken en tussen de middag even binnen lopen. De afstand naar de nieuwe, grotere supermarkt in Verde Vista tegen de A4, is voor veel mensen een punt van zorg. PZ begrijpt deze zorg en ziet tegelijkertijd dat de levensvatbaarheid van een kleine supermarkt midden in een woonwijk vermindert en deze op lange termijn waarschijnlijk verdwijnt.

PZ zal invloed uitoefenen om de praktische problemen, waar bewoners mee te maken krijgen voor hun dagelijkse boodschappen én hun sociale contacten, te helpen oplossen. De wijk moet een ontmoetingspunt houden!

Facebook