2017 december Dienstverlening en Burgerparticipatie

Dienstverlening en Burgerparticipatie

Dienstverlening en Burgerparticipatie

De afstand met de gemeente wordt kleiner doordat de gemeente meer naar de mensen toe moet. De rol van de sociale media waarbij inwoners snel worden geïnformeerd en makkelijk hun mening kunnen geven moet groter. Inwoners worden zo vooraf betrokken bij zaken die hun leefomgeving aangaan.
Via de gemeentelijke website moet het makkelijk zijn om op afstand een product aan te vragen. Voor wie hiermee niet overweg kan, moet het huidige loket blijven bestaan.

In het kader van het meer betrekken van de inwoners bij besluitvorming vinden wij het idee van een ”Burgerbegroting” zeer interessant. De burger is dan verantwoordelijk voor een bepaald budget. Daarbij zou de vraag gesteld kunnen worden: Wat zou u doen met 1 ton? Je betrekt burgers pas echt bij besluitvorming als ze zelf keuzes kunnen maken over investeringen.

PZ gaat via “Raad op Straat”-acties in het dorp en aan de Rijndijk naar de inwoners toe om hen de gelegenheid te bieden op het gemeentebeleid te reageren en met hen in gesprek te gaan over zaken die zij belangrijk vinden. Die informatie nemen wij mee in ons politiek handelen. Daarnaast organiseert PZ klankbordbijeenkomsten, waarin actuele onderwerpen worden besproken. PZ haalt input voor haar beleid juist bij de inwoners.

Actiepunten:

  • Bewoners en bedrijven goed, tijdig en duidelijk informeren over planning, voortgang en inhoud van projecten.
  • PZ gaat ten minste 1 maal per jaar de straat op om met de burgers in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de politiek.
  • Halverwege de raadsperiode informeren we via een voortgangsbericht de inwoners over de tot dan toe gerealiseerde programmapunten.
  • Het rond actuele thema’s organiseren van klankbord-bijeenkomsten met burgers.
  • Het verkennen van de mogelijkheid van een Burgerbegroting om de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken.
Facebook