2017 december Kunst en Muziek

Kunst en Muziek

Kunst en Muziek

In tijden van economische recessie komen kunst en cultuur vaak als eerste onder druk te staan. PZ is van mening dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om de lokale kunst- en culturele activiteiten op een aanvaardbaar niveau te houden. Van belang daarbij is dat kosten voor het gebruik van de accommodaties worden teruggebracht zonder dat dit al te veel afbreuk doet aan de activiteiten. Dit kan door het verder motiveren van integraal en multifunctioneel accommodatiegebruik, zoals bij de opzet van de nieuwe Brede School wordt gerealiseerd.

Uiteraard bepaalt de kleinschaligheid van Zoeterwoude mede het aanbod aan activiteiten. Voor bezoek aan grote theaterproducties zijn burgers hoofdzakelijk aangewezen op omliggende gemeenten. Initiatieven die op eigen terrein worden aangeboden (toneelvereniging, kindertheater, muzikale activiteiten) willen we blijven stimuleren.
PZ juicht toe dat Zoeterwoude deelneemt aan de regionale samenwerking op het gebied van cultuur met omliggende gemeenten.

De bibliotheken zijn een lokale basisvoorziening. Deze willen we behouden door samenwerking met de brede school en de inzet van vrijwilligers.

De nieuwe brede school biedt de mogelijkheid om de diverse sociale en culturele voorzieningen samen te brengen, waarbij de afzonderlijke onderdelen elkaar moeten versterken. We denken hierbij aan de bibliotheek, oefenruimtes voor toneel, muziek, film, hobby en sport- en ontspanningsactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen.

PZ draagt het culturele erfgoed van Zoeterwoude een warm hart toe en ziet het als een bindende factor tussen bestaande en nieuwe inwoners. De stichting Oud Zoeterwoude is een voorbeeld dat moet helpen bij het beleid op dit gebied. Het werk van het grote aantal Zoeterwoudse beeldende kunstenaars moet toegankelijk zijn voor een groter publiek. Diverse soorten optredens die voor een breed publiek worden georganiseerd (bijvoorbeeld het muziekfestival bij the Jammer of het Open Podium bij de Meester) zijn voor PZ belangrijke uitingen die behouden moeten blijven.

Actiepunten:

  • Alle inwoners (ook jongeren en ouderen) faciliteren bij culturele activiteiten, door inzet van integraal en multifunctioneel gebruik van accommodaties;
  • Handhaving van de bibliotheken in het dorp en de Rijndijk;
    Het bereikbaar en toegankelijk maken van werk van Zoeterwoudse kunstenaars voor een breder publiek (via website, exposities in het gemeentehuis etc.).
Facebook