2017 december Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

Zoeterwoude zal een veilige gemeente blijven als er voldoende aandacht voor preventie en handhaving komt. In onze gemeente zijn de politie en de opsporingsambtenaren nog te weinig zichtbaar aanwezig. Bij het handhaven van de orde en veiligheid in Zoeterwoude moeten hun taken voor de inwoners duidelijker worden. Prioriteit heeft voor PZ de overlast van (hang)jongeren, het handhaven van de Drank- en Horecawet en de verkeersveiligheid.
Om snel te kunnen handelen bij calamiteiten moeten aanrijroutes voor ambulance, brandweer en politie optimaal toegankelijk worden. Verder vinden wij het belangrijk dat ook de burger meer verantwoordelijkheid neemt, waar het gaat om de openbare orde en veiligheid door bijvoorbeeld de inzet van buurt-WhatsApp en Burgernet.

Actiepunten:

  • Een goed bereikbaar en zichtbaar politieloket, waarbij de politie adequaat reageert op aangiften en meldingen.
  • Een zichtbare opsporingsambtenaar, met als focus de verkeersveiligheid, hangjongeren, alcoholgebruik op straat, beleid opstellen inzake hondenpoep en beleid inzake paardenpoep handhaven.
  • Huidige normen voor aanrijtijden van hulpdiensten handhaven, niet alleen voor de woonwijken, maar ook voor de buitengebieden van Zoeterwoude.
  • Bewoners betrekken bij de veiligheid en stimuleren mee te doen met sociale media om de buurt veilig te houden.
Facebook