2018 januari

Archive: januari 2018

Kolom van de wethouder: Duurzaamheid in Zoeterwoude

Al eerder heb ik op deze site een column geschreven over de Duurzaamheid. We zijn in deze gemeente al jaren actief met duurzaamheid aan de slag. PZ heeft dat zeer gestimuleerd en ik als wethouder heb dat mogen uitvoeren. Vooral de oprichting van het Duurzaamheidsfonds was een belangrijk middel om subsidies aan burgers te geven en nieuwe projecten te starten.
Maar de ontwikkelingen gaan steeds verder en ik kan nu weer enkel nieuwe initiatieven melden. Zo gaan we van start met een heel leuk project, de Wijkgerichte aanpak energiebesparing. Daarbij gaan we gericht in een buurt de mensen aanmoedigen om energie besparende maatregelen te nemen. Het gaat dan om allemaal soortgelijke huizen die in de jaren zeventig zijn gebouwd en nog best wat verbetering kunnen gebruiken. In een voorbeeldhuis zijn concrete maatregelen te zien, die vrij eenvoudig voor alle buurtbewoners zijn over te nemen. We verwachten zo weer nieuwe groepen te kunnen aanzetten tot besparende maatregelen. Ook kunnen mensen zich aanmelden om opgeleid te worden tot energieambassadeur waarna ze weer besparingsadviezen kunnen geven aan anderen. Op deze manier blijft de zaak in beweging. Bijzonder plezierig is dat het meeste werk wordt gedaan door Zoeterwoudse burgers, de leden van de Energiecoöperatie Zoeterwoude Duurzaam 2030.
We krijgen ook meer aandacht voor de klimaatadaptatie: we krijgen steeds zwaardere regenbuien en daar moeten we maatregelen tegen nemen. Bij alle vervangingen van het riool voeren we nu een gescheiden stelsel in: aparte buizen voor regenwater en voor rioolwater. Dit jaar gaan we de staat van het riool extra testen en zo nodig extra maatregelen nemen. Burgers kunnen overigens al subsidie krijgen wanneer ze stenen uit hun tuin verwijderen of een groen dak invoeren.
We bereiden ons ook voor op een toekomst zonder aardgas. De nieuwbouw in Zwethof en Bloemenweide Noord zal het zonder aardgas gaan doen. We hopen ook een graantje mee te pikken van de warmteleiding die vanuit Rotterdam via Heineken naar Leiden gaat. We willen een aftakking naar het bedrijventerrein en de huizen van Rijndijk.
Als gemeente zelf geven we daarbij het goede voorbeeld. Al eerder werden zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Nu gaan we ook van het gas af, er komt een warmte – koude pomp. En zeer onlangs is de eerste volledig elektrische dienstauto gearriveerd voor de medewerkers van de buitendienst.

Vlog – Duurzaam Zoeterwoude

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: Duurzaam 2030

Vlog – Wonen & Huren

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: Betaalbaar wonen.

Vlog – Dienstverlening

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: Dienstverlening

Vlog – Introductie

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week de introductie.

UnityTV had de test versie van dit vlog snel gevonden en daarna verwerkt in hun eigen wekelijkse vlog. Hieronder de tegenreactie op vlog 19 van UnityTV:

Sport en Recreatie

Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, dus niet alleen voor inwoners die aangesloten zijn bij een sportvereniging. De financiële ondersteuning voor de Werkgroep Sportstimulering, die niet gebonden sportbeoefening ondersteunt, moet daarom blijven bestaan. De inrichting van het “streetworkout-parcours” aan het Molenpad is een voorbeeld van wat hiermee kan worden bereikt.

PZ wil ook de sportorganisaties blijven ondersteunen om hun toekomst veilig te stellen. Veel sportaccommodaties worden gedurende delen van de dag niet gebruikt. Gedeelde voorzieningen kunnen de verenigingen helpen hun teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. In de zomer tennis en in de winter voetbal is makkelijker als de voorzieningen gedeeld worden. PZ is een voorstander van het verplaatsen van de Klaverhal naar Haasbroek, waardoor de al aanwezige sportverenigingen hun voorzieningen kunnen delen. Dit bevordert verbondenheid, betere benutting van de accommodaties en faciliteiten en integrale lidmaatschappen.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium, bv. een trimbaan, roei- en kanomogelijkheden, klim- en klautertoestellen, verhuur van fietsen, skeelers e.d.

Schaatsen is in Zoeterwoude een populaire sport, we hebben zelfs schaatsers op topniveau voortgebracht. Om iedere inwoner de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wil PZ financieel bijdragen aan de bouw van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.

Actiepunten:

  • De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. behouden en indien mogelijk uitbreiden.
  • Een aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardloop- en skeelerpaden onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.
  • Het stimuleren van niet-verenigingsgebonden bewegen.
  • Stimuleren dat (sport)verenigingen meer samenwerken en dat faciliteiten multifunctioneel zijn (bv. sportvelden, kleedkamers, kantine) door het
    centraliseren van de bestaande sportaccommodaties (Haasbroek).
  • Het bestaande aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardlooppaden onderhouden en, samen met de regio, uitbreiden.
  • Het leveren van een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.
Facebook