2018 januari Kolom van de wethouder: Duurzaamheid in Zoeterwoude

Kolom van de wethouder: Duurzaamheid in Zoeterwoude

Kolom van de wethouder: Duurzaamheid in Zoeterwoude

Al eerder heb ik op deze site een column geschreven over de Duurzaamheid. We zijn in deze gemeente al jaren actief met duurzaamheid aan de slag. PZ heeft dat zeer gestimuleerd en ik als wethouder heb dat mogen uitvoeren. Vooral de oprichting van het Duurzaamheidsfonds was een belangrijk middel om subsidies aan burgers te geven en nieuwe projecten te starten.
Maar de ontwikkelingen gaan steeds verder en ik kan nu weer enkel nieuwe initiatieven melden. Zo gaan we van start met een heel leuk project, de Wijkgerichte aanpak energiebesparing. Daarbij gaan we gericht in een buurt de mensen aanmoedigen om energie besparende maatregelen te nemen. Het gaat dan om allemaal soortgelijke huizen die in de jaren zeventig zijn gebouwd en nog best wat verbetering kunnen gebruiken. In een voorbeeldhuis zijn concrete maatregelen te zien, die vrij eenvoudig voor alle buurtbewoners zijn over te nemen. We verwachten zo weer nieuwe groepen te kunnen aanzetten tot besparende maatregelen. Ook kunnen mensen zich aanmelden om opgeleid te worden tot energieambassadeur waarna ze weer besparingsadviezen kunnen geven aan anderen. Op deze manier blijft de zaak in beweging. Bijzonder plezierig is dat het meeste werk wordt gedaan door Zoeterwoudse burgers, de leden van de Energiecoöperatie Zoeterwoude Duurzaam 2030.
We krijgen ook meer aandacht voor de klimaatadaptatie: we krijgen steeds zwaardere regenbuien en daar moeten we maatregelen tegen nemen. Bij alle vervangingen van het riool voeren we nu een gescheiden stelsel in: aparte buizen voor regenwater en voor rioolwater. Dit jaar gaan we de staat van het riool extra testen en zo nodig extra maatregelen nemen. Burgers kunnen overigens al subsidie krijgen wanneer ze stenen uit hun tuin verwijderen of een groen dak invoeren.
We bereiden ons ook voor op een toekomst zonder aardgas. De nieuwbouw in Zwethof en Bloemenweide Noord zal het zonder aardgas gaan doen. We hopen ook een graantje mee te pikken van de warmteleiding die vanuit Rotterdam via Heineken naar Leiden gaat. We willen een aftakking naar het bedrijventerrein en de huizen van Rijndijk.
Als gemeente zelf geven we daarbij het goede voorbeeld. Al eerder werden zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Nu gaan we ook van het gas af, er komt een warmte – koude pomp. En zeer onlangs is de eerste volledig elektrische dienstauto gearriveerd voor de medewerkers van de buitendienst.

Facebook