2018 januari Sport en Recreatie

Sport en Recreatie

Sport en Recreatie

Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, dus niet alleen voor inwoners die aangesloten zijn bij een sportvereniging. De financiële ondersteuning voor de Werkgroep Sportstimulering, die niet gebonden sportbeoefening ondersteunt, moet daarom blijven bestaan. De inrichting van het “streetworkout-parcours” aan het Molenpad is een voorbeeld van wat hiermee kan worden bereikt.

PZ wil ook de sportorganisaties blijven ondersteunen om hun toekomst veilig te stellen. Veel sportaccommodaties worden gedurende delen van de dag niet gebruikt. Gedeelde voorzieningen kunnen de verenigingen helpen hun teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. In de zomer tennis en in de winter voetbal is makkelijker als de voorzieningen gedeeld worden. PZ is een voorstander van het verplaatsen van de Klaverhal naar Haasbroek, waardoor de al aanwezige sportverenigingen hun voorzieningen kunnen delen. Dit bevordert verbondenheid, betere benutting van de accommodaties en faciliteiten en integrale lidmaatschappen.

We willen de bestaande sportaccommodaties in Zoeterwoude, waaronder het zwembad, in stand houden. Verder willen we de sportieve en recreatieve mogelijkheden ontwikkelen bij het nieuwe Recreatief Transferium, bv. een trimbaan, roei- en kanomogelijkheden, klim- en klautertoestellen, verhuur van fietsen, skeelers e.d.

Schaatsen is in Zoeterwoude een populaire sport, we hebben zelfs schaatsers op topniveau voortgebracht. Om iedere inwoner de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wil PZ financieel bijdragen aan de bouw van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.

Actiepunten:

  • De huidige openbare speelplekken, klimrekken, trapveldjes, jeu de boules-banen etc. behouden en indien mogelijk uitbreiden.
  • Een aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardloop- en skeelerpaden onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.
  • Het stimuleren van niet-verenigingsgebonden bewegen.
  • Stimuleren dat (sport)verenigingen meer samenwerken en dat faciliteiten multifunctioneel zijn (bv. sportvelden, kleedkamers, kantine) door het
    centraliseren van de bestaande sportaccommodaties (Haasbroek).
  • Het bestaande aaneengesloten recreatief netwerk van wandel-, fiets-, hardlooppaden onderhouden en, samen met de regio, uitbreiden.
  • Het leveren van een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een 333-meter-ijsbaan in Leiden.
Facebook