2018 februari

Archive: februari 2018

Vlog – Onze jeugd

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: onze jeugd in de Bernardusschool

Vlog – Biodiversiteit

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. In deze verkiezingstijd wordt hierover elke week in een vlog verslag gedaan.

Deze week: Biodiversiteit

Wat zou u doen met 1 ton?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de beslissingen in de raad. Wij willen uw uitnodigen om niet alleen mee te denken maar ook om mee te doen in de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. Bewoners en ondernemers die wonen, werken en leven in Zoeterwoude zijn onze partners voor het uitvoeren van zaken die belangrijk zijn voor ons dorp. Tenslotte bent u Zoeterwoude!

De gemeente heeft een jaarlijks begroting van circa 19 miljoen euro. Hiermee worden onder andere de zorgkosten gedekt, de onderwijsinstellingen gefaciliteerd, de wegen, fietspaden en speeltuinen aangelegd, het riool onderhouden en de inrichting van de openbare groene perkjes en rotondes betaald. PZ wil € 100.000 van de begroting reserveren om die samen met u te besteden aan een beter Zoeterwoude. Dat is wat wij burgerbegroting noemen.


PZ wil een burgerbegroting mogelijk maken. U kunt (eventueel samen met andere inwoners) met plannen komen die door de gemeente worden betaald

Wat is een burgerbegroting?

Een burgerbegroting is een georganiseerd proces waarin Zoeterwoude inwoners samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze van belang vinden, waar ze in willen investeren en zelf de keuzes in willen maken.

Denk aan iets groots zoals investeringen in duurzaamheid, maar ook aan iets simpels zoals het plaatsen van een maatregelen die het verkeer verbeteren.

Hoe werkt dit?

Het idee is om later in het jaar een bijeenkomst te organiseren waar bewoners en bedrijven hun belangrijkste thema’s presenteren. Op basis hiervan worden sessies georganiseerd om de ideeën vorm te geven. De gemeente geeft aan wat de kosten zijn en hoe deze kunnen worden uitgevoerd. Als laatste worden de beste projecten door de bewoners en bedrijven zelf gekozen!

En, wat zou u doen met 1 ton? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. U kunt deze via het formulier hieronder naar ons toesturen.

 

Betaalbaar wonen

We zijn voor een divers woningaanbod van koop- en huurwoningen, waarbij rekening gehouden wordt met een goede doorstroming op de woningmarkt. Een belangrijk speerpunt van PZ is om prioriteit te geven om in de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en voor senioren te voorzien. Onze jeugd en onze ouderen moeten in Zoeterwoude kunnen blijven wonen!
We zijn er afgelopen jaren in geslaagd om (gemiddeld) 35% van de nieuwbouwprojecten betaalbaar te houden. Maar we zijn nog lang niet klaar, de tekorten moeten verder worden weggewerkt.
We zijn ervan overtuigd dat door goed overleg met de huurdersvereniging “De Huurderij” en de woningcorporatie Rijnhart Wonen geschikte locaties te vinden zijn. Leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden kunnen worden omgebouwd naar woningbouw voor jonge, startende Zoeterwoudenaren.

 Om jongeren aan Zoeterwoude te binden willen tenminste 10% van de nieuw te bouwen starterswoningen voor jongeren reserveren 

Hierover zullen met de woningcorporatie afspraken gemaakt worden. Ook voor jongeren die vanuit de jeugdzorg een stap naar zelfstandigheid maken, moet betaalbare woonruimte beschikbaar komen.
Voor de senioren is het van belang dat de woningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn ook voor mensen die aangewezen zijn op een rolstoel of een andere vervoersvoorziening.

 

Onderhoud riolering

Onderhoud riool Zoeterwoude

Onderhoud riool Zoeterwoude

Onze riolering is een belangrijke voorziening. Normaal gesproken sta je er niet bij stil en spoelt al het huishoudelijkafvalwater en het hemelwater ‘vanzelf’ weg. Als er problemen zijn met de riolering veroorzaakt dat direct overlast: overstroming, stank en ook de hygiene komt in de knel. Kortom, het is belangrijk dat het rioleringsnetwerk goed wordt onderhouden door de gemeente. Dat onderhoud betekent ook dat van tijd tot tijd delen vervangen moeten worden. Als bewoner merkt u dat ook: de straat moet open omdat het grootste deel ondergronds ligt.
Op dit moment moet een beslissing worden genomen over het onderhoudsbeleid voor de riolering van de gemeente Zoeterwoude. Een belangrijke beslissing, want deze heeft invloed op verschillende punten die voor u als bewoner van belang zijn. Progressief Zoeterwoude speelt daarom een actieve rol in de besluitvorming hierover door een grondige inhoudelijke beoordeling van de plannen.
Hoe vaak moet de straat bijvoorbeeld open bij de gekozen oplossing? Dat is een belangrijke afweging. Opengebroken straten geven altijd overlast voor de bewoners en andere gebruikers van de straat. Het verschilt nogal of een straat een keer per 15 jaar open moet of een keer per 40 jaar. Ook de voortgang van de techniek speelt hierbij een rol. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar het is goed denkbaar dat er in de toekomst verbeterde technische mogelijkheden komen waardoor de eisen aan onze riolering veranderen. Kunnen we onze investering dan nog wel terugverdienen? PZ beoordeelt de oplossingen op duurzaamheid vanuit het bewonersbelang de overlast te beperken én het milieubelang van de best beschikbare techniek.
Zo komen we ook bij de kosten van het onderhoud. De gemeente heeft uiteraard geld gereserveerd, maar is dit genoeg om ook op lange termijn de kosten te betalen van het besluit dat nu genomen wordt? Er zijn duurdere en goedkopere oplossingen en we moeten daar een verstandige keuze in maken. PZ kijkt kritisch of de gemaakt keuze financieel verantwoord is op korte en op langere termijn, ook ten opzichte van andere uitgaven van de gemeente. Tenslotte proberen wij de rioolbelasting voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.

Facebook