2018 februari Onderhoud riolering

Onderhoud riolering

Onderhoud riolering

Onderhoud riool Zoeterwoude

Onderhoud riool Zoeterwoude

Onze riolering is een belangrijke voorziening. Normaal gesproken sta je er niet bij stil en spoelt al het huishoudelijkafvalwater en het hemelwater ‘vanzelf’ weg. Als er problemen zijn met de riolering veroorzaakt dat direct overlast: overstroming, stank en ook de hygiene komt in de knel. Kortom, het is belangrijk dat het rioleringsnetwerk goed wordt onderhouden door de gemeente. Dat onderhoud betekent ook dat van tijd tot tijd delen vervangen moeten worden. Als bewoner merkt u dat ook: de straat moet open omdat het grootste deel ondergronds ligt.
Op dit moment moet een beslissing worden genomen over het onderhoudsbeleid voor de riolering van de gemeente Zoeterwoude. Een belangrijke beslissing, want deze heeft invloed op verschillende punten die voor u als bewoner van belang zijn. Progressief Zoeterwoude speelt daarom een actieve rol in de besluitvorming hierover door een grondige inhoudelijke beoordeling van de plannen.
Hoe vaak moet de straat bijvoorbeeld open bij de gekozen oplossing? Dat is een belangrijke afweging. Opengebroken straten geven altijd overlast voor de bewoners en andere gebruikers van de straat. Het verschilt nogal of een straat een keer per 15 jaar open moet of een keer per 40 jaar. Ook de voortgang van de techniek speelt hierbij een rol. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar het is goed denkbaar dat er in de toekomst verbeterde technische mogelijkheden komen waardoor de eisen aan onze riolering veranderen. Kunnen we onze investering dan nog wel terugverdienen? PZ beoordeelt de oplossingen op duurzaamheid vanuit het bewonersbelang de overlast te beperken én het milieubelang van de best beschikbare techniek.
Zo komen we ook bij de kosten van het onderhoud. De gemeente heeft uiteraard geld gereserveerd, maar is dit genoeg om ook op lange termijn de kosten te betalen van het besluit dat nu genomen wordt? Er zijn duurdere en goedkopere oplossingen en we moeten daar een verstandige keuze in maken. PZ kijkt kritisch of de gemaakt keuze financieel verantwoord is op korte en op langere termijn, ook ten opzichte van andere uitgaven van de gemeente. Tenslotte proberen wij de rioolbelasting voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.

Facebook