2018 maart Welke plek in Zoeterwoude wilt u groener?

Welke plek in Zoeterwoude wilt u groener?

Welke plek in Zoeterwoude wilt u groener?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de beslissingen in de raad. Wij willen uw uitnodigen om ook mee te denken waar uw geld aan besteed wordt. Bewoners en ondernemers die wonen, werken en leven in Zoeterwoude zijn onze partners voor het uitvoeren van zaken die belangrijk zijn voor ons dorp.

Tenslotte bent u Zoeterwoude!

De gemeente besteedt  jaarlijks circa 700.000 euro aan het onderhoud van onze groene leefomgeving. Hiermee worden onder andere de bomen onderhouden, perkjes aangelegd en speelplekken onderhouden.

PZ wil graag dat u mee gaat denken over hoe dit budget besteed kan worden en hoe uw directe leefomgeving nog aangenamer kan worden. Daarom willen wij budget vrijmaken om vijf grijze plekken in de openbare ruimte te vergroenen. Kent u een grijze plek of ergert u zich aan het grauwe uitzicht? Hieronder kunt u aangeven welke plek naar u mening vergroening verdient. Na de verkiezingen van 21 maart houden wij u op de hoogte van de voortgang.


PZ wil vijf grijze plekken in Zoeterwoude vergroenen. Welke kiest u?

Facebook