2018 december Meepraten over de inrichting van onze ruimte

Meepraten over de inrichting van onze ruimte

Meepraten over de inrichting van onze ruimte

PZ is tevreden met  de inhoud van het recente gepresenteerde beleidsstuk Participatie Ruimte. Hierin is opgenomen welke randvoorwaarden van toepassing zullen zijn om de bewoners te betrekken bij beslissingen betreffende de Openbare Ruimte. Het gaat hierbij om projecten waarbij er iets gebouwd wordt of dat er op een andere manier iets verandert in de omgeving waar je woont. Denk bijvoorbeeld aan een bouwproject of het opnieuw inrichten van de straat.

Vanuit PZ vinden wij het belangrijk dat het voor onze inwoners duidelijk is hoe en wanneer zij betrokken worden als er iets in hun omgeving gaat veranderen. Het gaat dus alleen om ruimtelijk projecten.  In de praktijk bleek telkens dat er veel onduidelijk was bij nieuwe ruimtelijke projecten.

In het beleidsstuk wat in oktober jl door de Raad is besproken zijn de randvoorwaarden opgenomen hoe het participatiebeleid er uit kan zien.  Uiteraard worden ook huidige beleidsplannen en de omgevingswet meegenomen in het participatiebeleid  ook PZ heeft er vertrouwen in dat dit zal helpen bij het verduidelijken van nieuwe projecten. In het beleidsstuk wat in het voorjaar 2019 aan de Raad zal worden voorgelegd zal worden moet voor iedereen makkelijk te lezen zijn zodat je goed begrijpt wat er aan de hand is of wat er verandert. Juist bij ruimtelijke projecten is tijdige communicatie van belang.

PZ heeft gevraagd om het project herinrichting Noordbuurtseweg als proef te gebruiken om te kijken of de randvoorwaarden voldoende zijn en de ervaringen te verwerken bij het opstellen van het participatiebeleid.  De wethouder heeft toegezegd om dit project te gebruiken juist ook omdat de gemeente zelf de initiatiefnemer van dit project is.

PZ is van mening dat met een goed participatiebeleid de inwoners een duidelijker stem krijgen en dat op deze wijze de onder de inwoners aanwezige kennis en ervaringen beter kunnen worden meegenomen.

Facebook