2019 januari Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Op donderdag 24 januari kwam het voorstel “Instemmen met toekennen subsidie van €125.000,- t.b.v. project Vooruitstrevend verwarmen Zoeterwoude” van Rijnhart Wonen in de raad aan bod. Hierop hebben wij een aantal jaar moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn.
In 32 geselecteerde huurhuizen, gebouwd in de jaren ‘80 zal Rijnhart Wonen de verwarmingsinstallaties moderniseren en aanpassen. Verbeteren van de isolatiewaarde is bij deze redelijk moderne huizen minder relevant. Het verbeteren van de installaties is wel een goede manier om het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. De ventilatie wordt vernieuwd, de CV ketels worden vervangen door hybride warmtepompen en er worden per huis 6 tot 8 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen compenseren het extra verbruik van de hybride warmtepompen en een deel van het huishoudelijk verbruik.
Voorwaarden voor deze mooie subsidieregeling zijn wel dat:

  1. Het project moet bijdragen aan de verbetering van de energieprestatie van de woningen
  2. Het project moet bijdragen aan de ontwikkeling van kennis bij Rijnhart Wonen, haar partners en de gemeente Zoeterwoude
  3. Het project moet worden uitgevoerd bij bestaande woningen en meer of anders doen dan regulier onderhoud of renovatie.

Volgens de berekeningen zal het energieverbruik van de woningen aanzienlijk dalen, zodat deze van een C/D label naar veelal een A+ label gaan.
Maar de technieken zijn nieuw voor Rijnhart wonen. Er zijn nog geen ervaringscijfers. Om ervoor te zorgen dat alle partijen van dit project leren, wordt er een monitoringstraject uitgevoerd. Gedurende de eerste 2 jaar na installatie gaat Rijnhart Wonen het gebruik bij deze 32 huizen monitoren en de ervaringen van de huurders bij het gebruik middels enquêtes. Ten slotte worden de onderhoudskosten en aantal storingen gedurende deze tijd bijgehouden.
PZ vindt het belangrijk dat een dergelijk initiatief door een woningcorporatie in Zoeterwoude wordt gestimuleerd. Rijnhart Wonen heeft naast de 32 huizen in dit project nog 250 vergelijkbare huizen. Wanneer dit project succesvol blijkt te zijn, kunnen zij deze kennis op grotere schaal gaan gebruiken en zo de CO2 uitstoot in Zoeterwoude drastisch verlagen. Dat is goed voor onze hele gemeenschap.
Daarnaast zijn er in Zoeterwoude ook nog een groot aantal vergelijkbare koopwoningen in Zoeterwoude die uiteraard ook kunnen meeprofiteren van deze kennis en wellicht via een wijkgerichte aanpak ook een stuk energiezuiniger kunnen worden gemaakt.
Wij zijn blij met dit initiatief en zullen de installatie en monitoring met veel belangstelling volgen!

Facebook