2019 februari Afvalbeleid

Afvalbeleid

Afvalbeleid

In het afgelopen jaar is Zoeterwoude op een andere manier haar afval gaan inzamelen. Restafval wordt niet meer aan de deur opgehaald maar moet naar een ondergrondse afval container worden gebracht. Voor dit beleid is gekozen zodat we met zijn allen ons afval beter gaan scheiden. Minder rest afval is hierbij het streven.

In de buitengebieden moeten sommige inwoners erg ver lopen om het restafval weg te gooien. Wij vinden dat er voor deze inwoners in overleg met hen een passende oplossing gevonden moet worden. Dit geldt zeker voor de mensen die zelf niet in staat zijn de zakken naar de containers te brengen.

PZ betreurt het dat niet tijdig is onderkent dat het nieuwe afvalbeleid voor bepaalde delen van onze gemeente een grotere inspanning wordt gevraagd. Veranderingen vragen nu eenmaal om aanpassingen.
PZ wil echter niet dat er op meerdere plekken extra boven- of ondergrondse containers worden geplaatst omdat wij er van overtuigd zijn dat dit niet de oplossing is. Het vraagt veel ruimte om de bakken te plaatsen en extra bakken brengen ook hoge kosten met zich mee.
PZ is nu blij dat in Zoeterwoude verantwoord met het afval wordt omgegaan en dat de kosten van de afvalstromen laag liggen voor de inwoners.

Sinds het najaar is een proef van start gegaan waarbij de grijze bakken gebruikt worden om het plastic afval op te halen. PZ juicht deze proef toe aangezien het nog meer mensen stimuleert om hun PMD afval goed te scheiden. Zo kan het opgehaalde PMD weer als grondstof gebruikt worden. Wel vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van het PMD hierdoor niet achteruit gaat zodat het goed verwerkt kan blijven. Steekproeven geven tot nu toe een beeld dat onze inwoners hun afval goed scheiden.

PZ vindt het ronduit jammer dat er zoveel negatieve aandacht is uitgegaan naar het feit van het wegbrengen van restafval en dat de ondergrondse containers aan het begin niet goed bleken te werken. Wat ons betreft kan er meer aandacht besteedt worden aan het feit dat wij als gemeente duurzaam willen omgaan met ons afval. Indien de nieuwe situatie ( evaluatie zal dit moeten uitwijzen) echt structurele problemen laten zien dan moet een oplossing worden gevonden.

Facebook