2020 februari

Archive: februari 2020

Maatvoering nieuwe sociale woningen

We hebben begrepen dat er onrust is tussen de samenwerking tussen de gemeente en Rijnhart Wonen, die ook De Huurderij raken als huurdersbelangenvereniging. 

Dat lijkt een effect te hebben op de voortgang van ons sociale woningbouwprogramma en de kwaliteit van de woningen. En dat is wat PZ betreft niet acceptabel. We hebben dan ook in de raadsvergadering van 21 februari hier een aantal vragen over gesteld.

Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de nieuwbouw van sociale woningen in het project Bloemenweide. We hebben gehoord dat er in afwijking van de norm ineens is besloten dat de maatvoering van de eengezinswoningen is verkleind naar 4m60 in plaats van de norm van 5m20. Dat levert natuurlijk woningen op die te klein zijn. Hoewel Rijnhart Wonen bepaalt wat de maatvoering is, vinden wij wel dat de gemeente zorg moet dragen voor naleven van standaards. We zitten niet te wachten op te smalle woningen, en met enige creativiteit zijn er echt wel oplossingen te vinden.De wethouder heeft gezegd er alles aan te doen om de samenwerking weer vlot te krijgen. Hij heeft er vertrouwen in dat er momenteel hard gewerkt wordt bij Rijnhart Wonen om problemen op te lossen die ontstaan waren door het vertrek van een aantal mensen. Hij ziet voortgang en resultaten. Dat neemt niet weg dat PZ samen met De Huurderij kritisch zal blijven volgen of de prestatieafspraken worden uitgevoerd en of er voldoende voortgang is.

Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw ligt PZ na aan het hart. Niet alleen vinden we het belangrijk om vast te houden aan 35% sociale woningbouw van het totaal te bouwen aantal woningen, maar ook de kwaliteit van de huurwoningen vinden we belangrijk. 

Zo is er een mogelijkheid om woningen op complexniveau aan te passen met WMO-gelden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld zonder huurverhoging automatische deuropeners kunnen worden geinstalleerd in appartementengebouwen, of dat er bijvoorbeeld aanpassingen worden gedaan aan de drempelhoogte om het gebouw beter toegankelijk te maken voor senioren als ze afhankelijk worden van een rollator of een rolstoel. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.Hierover zijn ook duidelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, Rijnhart Wonen (de woningbouwcoöperatie) en huurdersbelangenvereniging De Huurderij. Deze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, maar de uitvoering verloopt moeizaam. Gelukkig lijkt er eindelijk voortgang te komen in de aanpassing van de woningen aan het Madeliefpad. Dit heeft lang geduurd, te lang wat ons betreft, maar het is goed dat daar nu iets gebeurt. We blijven er scherp op letten dat ook andere projecten op dit vlak niet stil komen te vallen.

Facebook