2020 februari Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw ligt PZ na aan het hart. Niet alleen vinden we het belangrijk om vast te houden aan 35% sociale woningbouw van het totaal te bouwen aantal woningen, maar ook de kwaliteit van de huurwoningen vinden we belangrijk. 

Zo is er een mogelijkheid om woningen op complexniveau aan te passen met WMO-gelden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld zonder huurverhoging automatische deuropeners kunnen worden geinstalleerd in appartementengebouwen, of dat er bijvoorbeeld aanpassingen worden gedaan aan de drempelhoogte om het gebouw beter toegankelijk te maken voor senioren als ze afhankelijk worden van een rollator of een rolstoel. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.Hierover zijn ook duidelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, Rijnhart Wonen (de woningbouwcoöperatie) en huurdersbelangenvereniging De Huurderij. Deze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, maar de uitvoering verloopt moeizaam. Gelukkig lijkt er eindelijk voortgang te komen in de aanpassing van de woningen aan het Madeliefpad. Dit heeft lang geduurd, te lang wat ons betreft, maar het is goed dat daar nu iets gebeurt. We blijven er scherp op letten dat ook andere projecten op dit vlak niet stil komen te vallen.

Facebook