2020 augustus Een nieuwe burgemeester

Een nieuwe burgemeester

Een nieuwe burgemeester

Als de burgemeester met pensioen gaat, gaat er een heel traject in werking. De Commissaris van de Koning – In Zuid-Holland is dat Jaap Smit- heeft daar een belangrijke rol in (omdat deze besluit of er een nieuwe burgemeester kan worden geworven, of dat er alleen een interim bestuurder wordt aangesteld), maar ook de gemeenteraad. Deze besluit uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt. Er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit raadsleden. Deze commissie doet de selectie, waarna een kandidaat wordt voorgedragen ter goedkeuring aan de raad. Ik had de eer om namens PZ deel uit te maken van de vertrouwenscommissie en geef graag een kijkje achter de schermen hoe dat in zijn werk gaat.

Het pensioen van burgemeester Liesbeth Bloemen kwam na ruim 15 jaar niet onverwacht, maar was wel een belangrijk moment: zou de commissaris een nieuwe burgemeester willen installeren, of moest het een interimmer worden? Gelukkig gaf de situatie geen aanleiding om dat laatste te doen, en dus kreeg de raad de opdracht om een vertrouwenscommissie samen te stellen die de opvolger van Liesbeth mocht gaan selecteren. Alle fracties vaardigden hun voorzitter af, en samen met de griffie gingen we aan de slag. 
De benoeming van een burgemeester is een vertrouwelijk proces, waarbij in een protocol is vastgelegd wat er openbaar mag gebeuren en wat er onder geheimhouding gebeurt. De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht die zwaar weegt. Voor de kandidaten wordt ook geheimhouding gegarandeerd. Niet alleen wordt hun identiteit niet onthuld als zij uiteindelijk niet de voorgedragen burgemeester zijn, maar ook de plaats en tijd waar de gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie zijn geheim. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de pers voortijdig op de hoogte is of dat de belangen van kandidaten worden geschaad in hun huidige functie als blijkt dat zij solliciteren.
De eerste stap is het opstellen van een uitgebreide profielschets, waarin wordt beschreven wie we zoeken. We hebben de mening gevraagd van inwoners en bedrijven in een enquête, en met meer dan 300 reacties hadden we een mooi beeld van wat voor de verschillende groepen belangrijk is. In een speciale raadsvergadering met Jaap Smit is de profielschets vastgesteld en daarna kon deze gepubliceerd worden. 
Na sluiting van de reactietermijn volgde weer een spannend moment: hoeveel mensen zouden er gereageerd hebben? Zouden er genoeg kandidaten zijn die burgemeester willen worden van ons mooie dorp? Gelukkig bleken er 26 mensen geïnteresseerd en kon de Commissaris aan de slag met de eerste selectieronde. Hij heeft een groot deel van de kandidaten gesproken en waar hij dat nodig vond ook assessments laten uitvoeren om te komen tot een ‘shortlist’ van de best geschikte kandidaten.
Daarna werd de vertrouwenscommissie uitgenodigd om de kandidaten te bespreken en werden door de griffie de gesprekken gepland met de mensen die op de afgestemde shortlist stonden. Na twee intensieve rondes heeft de vertrouwenscommissie een keuze gemaakt. Deze is op 13 juli besproken met de Commissaris, waarna in een speciale besloten raadsvergadering de raad is geïnformeerd over het verloop van het proces en de kandidaat die door de vertrouwenscommissie wordt voorgedragen. Uiteindelijk stemt de raad dan over de voordracht en kan de beoogde nieuwe burgemeester gebeld worden met het goede nieuws. Tussen de laatste gesprekkenronde en 13 juli zat nog enige tijd, en al die tijd wisten de kandidaten nog niet wat de uitslag was. Ook voor hun dus een spannende periode.
Ik vond het bijzonder om deel uit te mogen maken van de vertrouwenscommissie. Hoewel ik voor mijn werk regelmatig sollicitatieprocedures doe, was dit wel een heel bijzondere: je gaat iemand selecteren die zijn hele leven door deze functie zal zien veranderen: je wordt een publiek figuur en moet zelfs verhuizen. Voor de collega’s van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de gemeente-ambtenaren is het ook een belangrijke verandering: wie wordt het nieuwe boegbeeld waar je mee te maken krijgt in je dagelijks werk? Daarnaast maak je als commissie een keuze die alle inwoners raakt, en ook nog voor een termijn van tenminste zes jaar. Dat is een hele verantwoordelijkheid!
Ook alle protocollen en rituelen waren interessant om mee te maken. Soms viel het echt niet mee om met niemand te kunnen bespreken waar je was en wat je aan het doen was, of om niet te kunnen vertellen wat voor interessante gesprekken je had gehad. Maar bovenal kijk ik terug op een fijne samenwerking in de vertrouwenscommissie, en op een goed voorbereide en zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure.
Wanneer dit stuk gepubliceerd wordt, is onze nieuwe burgemeester al bekend. De officiële benoeming is op 7 oktober, nadat Liesbeth Bloemen afscheid heeft genomen. Liesbeth kan terugkijken op een mooie ambtstermijn en ik hoop dat haar opvolger een net zo mooie toekomst in Zoeterwoude tegemoet gaat.

Facebook