2021 januari Een nieuw jaar…

Een nieuw jaar…

Een nieuw jaar…

2021 is alweer een paar weken onderweg. Het is een jaar van hoop na dat bijzondere corona-jaar 2020. Door de omstandigheden heeft de gemeente een digitale oplossing gezocht voor de nieuwjaarsreceptie door een live talkshow te maken in samenwerking met Unity. Persoonlijk vond ik het een leuke en professioneel opgezette oplossing. De vrijwilliger van het jaar, Monique Pietersen, werd echt verrast met haar onderscheiding en we kregen ook een mooi inkijkje in wat ons college bezighoudt.

We hadden een paar maanden geleden toch echt gehoopt dat we inmiddels weer wat meer ruimte zouden hebben om mensen persoonlijk te ontmoeten en in persoon te kunnen vergaderen. Helaas laten de omstandigheden met corona dat nog niet toe. We blijven voorlopig dus nog gebonden aan de digitale vergaderingen.
Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat het kan: allemaal op onze eigen plek en veilig vergaderen. Maar ik moet zeggen dat ik na al die maanden het ‘live’ vergaderen met de raad echt mis. Het persoonlijke contact, het debat, even met een blik iets bevestigen: het kan allemaal niet met videovergaderen en het wordt me steeds duidelijker hoe belangrijk dat eigenlijk is.

2021 is ook het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Op 17 maart aanstaande zijn eerst de tweede-kamer-verkiezingen. Na de val van het kabinet over de toeslagenaffaire gáát het echt ergens over. Neemt de keizer er genoegen mee dat Rutte en Hoekstra zijn aangebleven als partijleider? Ofwel: heeft Nederland er vertrouwen in dat de mensen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van deze toestanden ook degenen zullen zijn die de oplossing gaan brengen? We gaan het zien!
In Zoeterwoude zal het komend jaar over andere onderwerpen gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld volop bezig met de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet en de Regionale Energie Strategie (RES). Ook de grote projecten zullen verder opgevolgd worden: de vervanging van de Bernardusschool en de herinrichting van Haasbroek.

Als partij gaan we ons binnenkort buigen over ons nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen daar onderwerpen als woningbouw, zorg voor de inwoners die dat nodig hebben en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. We staan ook zeker open voor uw mening en input. Wil je ons iets melden datje belangrijk vindt voor de toekomst van Zoeterwoude? Neem gerust contact met ons op via de website, telefonisch of in persoon. We horen graag van u! 

Facebook