2021 februari Waarom stijgen de lasten in Zoeterwoude?

Waarom stijgen de lasten in Zoeterwoude?

Waarom stijgen de lasten in Zoeterwoude?

Onze ambities voor Zoeterwoude zijn groot. In Zoeterwoude dorp wordt binnenkort het sportpark Haasbroek grootschalig vernieuwd, de Klaverhal wordt verplaatst en in Zoeterwoude Rijndijk worden de Bernardusschool en het Maatschappelijk Centrum verbouwd. Omdat we deze projecten graag allemaal gerealiseerd zien en de bijbehorende kosten niet gering zijn, hebben we er voor gekozen om de Onroerend Goed Belasting stapsgewijs te verhogen:

  • voor de eigenaren van woningen met 7,5% 
  • voor de eigenaren van gebouwen die niet woning in gebruik zijn, in 2020: 2,5%, in 2021: 2,5%, in 2022: 1,25% en in 2023: 1,25%

De kosten zijn inderdaad flink gestegen, zeker als we het afzetten naar de verhogingen in de andere gemeenten binnen onze regio. We realiseren ons terdege dat dit impact heeft op de portemonnee van onze inwoners. Het was voor PZ een moeilijke keuze. Liever hadden wij onze bewoners ontzien door de heffing op “gebouwen die niet als woning in gebruik zijn”, meer te verhogen. Echter daar hebben we geen meerderheid in de raad voor meegekregen.

De kosten gaan omhoog, maar gelukkig niet om gaten in de begroting te dichten. We krijgen voor iedereen wat moois terug: een vernieuwde school voor onze kinderen, meer sportaccommodaties en een centrale plek in het sterkst groeiende deel van onze gemeente.

Facebook