Myrna

MyrnaPortefeuilles

Ruimtelijke ordening; Wonen

Myrna van der Poel

Myrna van der Poel (1970) is sinds 2016 commissielid van de Gemeenteraad van Zoeterwoude

“PZ maakt zich sterk voor een voldoende aandeel sociale huur- en koopwoningen voor startende jongeren én voor ouderen, zodat zij in Zoeterwoude kunnen blijven wonen. Mensen met een lager inkomen moeten worden geholpen met koopconstructies. PZ steunt het idee van startersleningen, waarbij de woningcorporatie en het rijk een belangrijke rol spelen. Daar zet ik me als raadslid graag voor in!”

Ik woon al meer dan de helft van mijn leven in Zoeterwoude-Rijndijk. De laatste 12 jaar samen met mijn partner Péter met wie ik al ruim 30 jaar samen ben. Ik ben in 1995 afgestudeerd als neerlandicus aan de Universiteit Leiden en fulltime werkzaam als group HR director bij een internationaal logistiek bedrijf voor e-commerce.

Ik ben niet geboren maar wel getogen in ons mooie dorp. Naast mijn werk en activiteiten voor de gemeenteraad zet ik mij met veel plezier in voor de Roparun, een organisatie die geld inzamelt voor mensen met kanker. Ik ben de trotse teamcaptain van Team 154.

Een paar jaar geleden kreeg ik de kans om als commissielid voor PZ een bijdrage te leveren aan het bestuur van de gemeente. Voor iemand als ik die zich graag overal mee bemoeit, was dat een buitenkans. Ik zet dit nu graag voort als raadslid. Ik ben in een groot aantal onderwerpen geïnteresseerd, in het bijzonder wonen. Zoeterwoude moet ook toegankelijk zijn voor starters en is juist aantrekkelijk om te wonen omdat er veel verschillende mensen een plek vinden. Voldoende sociale huurwoningen, zeker ook voor starters, zijn daarom belangrijk. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de woningen: 0 kilowatt op de energiemeter en duurzaam (ver)bouwen dragen bij aan een toekomstbestendige woonomgeving. Daar zet ik me als raadslid graag voor in!
Facebook