Pieter

PieterPortefeuilles

Ruimtelijke Ordening; Communicatie; Groene leefomgeving

Pieter Goossen

Pieter Goossen (1961) is sinds 2014 lid van de Gemeenteraad van Zoeterwoude

“Ik verwacht van de gemeente dat zij veranderingen in onze leefomgeving altijd in overleg met de inwoners aanpakt.”

Ik heb Geschiedenis gestudeerd in Leiden en ben daarna uiteindelijk in de ICT bij een terecht gekomen. De mogelijkheden van de techniek trokken me uiteindelijk meer dan een leven als onderzoeker. Ondanks dat ik werkzaam ben in de ICT, is erfgoed nog altijd mijn passie.
Ik woon in het buitengebied samen met Rita en heb twee kinderen, Fleur en Bram.

Goed communiceren met de inwoners is een belangrijke basis voor succes binnen onze gemeente. Het komt nog te vaak voor dat burgers voor een verrassing komen te staan als de straat wordt opengebroken of wanneer er in de buurt een appartementencomplex gebouwd blijkt te worden. De gemeente onderschat nog vaak de impact hiervan op de directe leefomgeving. Daarom is in een vroeg stadium goed contact met de buurt noodzakelijk.

Ik zit nu zeven jaar in de gemeenteraad van Zoeterwoude. De gemeentelijke dienstverlening en vooral de bijhorende communicatie is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Op aandringen van Progressief Zoeterwoude is de gemeente gestart met het planmatig aanpakken van de communicatie met de inwoners. We zien dat dit al tot een grotere transparantie leidt. Maar we zijn er nog lang niet, er zijn nog veel situaties waar het beter kan.

De komende vier jaar wil ik het aanspreekpunt blijven wanneer burgers met onverwachte gebeurtenissen worden geconfronteerd.


Facebook